Boekje over eeuwenoude bedevaart

Medewerkers Marc Vroman en André Goeminne.
Foto Gaëtan Regniers Medewerkers Marc Vroman en André Goeminne.

Machelen Gulde is 594 jaar oud en zo, op Halle na, de oudste bedevaart in het land. Dit en vele andere kleine en grote feiten kan men lezen in 'Sint-Cornelius, Machelen-Gulde en de kerkschatten', een boekje waar André Goeminne, Marc Vroman, schepen Michaël Vandemeulebroecke en pastoor Johan Van der Schueren aan meewerkten.


"De broederschap van Sint-Cornelius is gesticht in 1423", weet André Goeminne. "De Heilige Cornelius was de patroonheilige van het vee en tot in de achttiende eeuw werden in de kerk duizenden stuks pluimvee geofferd tijdens Machelen Gulde.We moeten ons er goed van bewust zijn dat bedevaarten in de middeleeuwen een totaalgebeuren waren. Het hele openbare leven viel stil. Het Machelen Gulde van toen kan je vergelijken met de Gentse Feesten, maar dan wel met een religieus aspect. Dat de kerk van Machelen zoveel kerkschatten telt, is een rechtstreeks gevolg van de bedevaarten. De opbrengsten werden in de kerk geïnvesteerd."


De publicatie 'Sint-Cornelius, Machelen-Gulde en de kerkschatten' kost zeven euro en is een uitgave van het Davidsfonds. Het project kwam tot stand met steun van de Erfgoedcel Leie-Schelde en het gemeente- en provinciebestuur. (GRG)