Bewoners tekenen zelf plannen voor plein

'WARM & STIJLVOL' LANCEERT VOORSTEL VOOR VERNIEUWD GASTON MARTENSPLEIN

landschapsarchitect Jo De Weerdt tekende een toekomstplan uit, met links een imposant nieuwbouwcomplex en rechts een parking achter de bibliotheek.
Repro GRG landschapsarchitect Jo De Weerdt tekende een toekomstplan uit, met links een imposant nieuwbouwcomplex en rechts een parking achter de bibliotheek.
Komt het gemeentebestuur niet met plannen, dan doen de bewoners het zelf wel. Bewonersgroep 'Warm & Stijlvol' lanceert haar voorstel voor een vernieuwd Gaston Martensplein. "De parkeerplaatsen kunnen perfect verhuizen en waarom niet kiezen voor een gebouw van zeven verdiepingen naast Knipperlicht?", suggereert de bewonersgroep.

Een groep Zultenaren kaapt de baseline 'Warm & Stijlvol' van de gemeente om het Gaston Martensplein een nieuwe toekomst te geven. Initiatiefnemer Hubert Carpentier woont op het plein en wordt naar eigen zeggen elke dag geconfronteerd met de troosteloze aanblik van de parkeervlakte die het plein is. Hij verzamelde een groep mensen rond zich en nam een landschapsarchitect onder de arm. Samen werkten ze een toekomstplan uit voor de dorpskern. "Dit plein verdient een opwaardering. Nu lijkt het nergens naar: overal lelijke elektriciteitskasten, een fontein die amper werkt, afzichtelijke aanplakborden en aan de zuidkant braakliggende gronden. Als je dan ziet hoe geslaagd de dorpskernvernieuwing van Machelen was, dan is het toch gek dat de gemeente niet investeert op de plaats waar het meeste mensen wonen?", klinkt het.

De leden van bewonersgroep 'Warm & Stijlvol' op het Gaston Martensplein.
Gaëtan Regniers De leden van bewonersgroep 'Warm & Stijlvol' op het Gaston Martensplein.

"Parkeerplaatsen verhuizen"

Het toekomstplan dat Warm & Stijlvol liet uittekenen wil het plein volledig anders aanpakken. "De parkeerplaatsen kunnen perfect verhuizen. Achter de bibliotheek ligt een tuin die toch niet toegankelijk is, waarom zou men daar niet kunnen parkeren? Misschien kan de bibliotheek zelf in de toekomst wel naar de kerk verhuizen." Het meest radicale element in het plan is een flatgebouw van zeven bouwlagen aan de zuidkant van het plein, tegen de Gaston Martenszaal aan. "Zulte kan zo een majestueus gebouw goed gebruiken en we moeten de ruimte die er is beter benutten", aldus Warm & Stijlvol.

Geen prioriteit

Warm & Stijlvol benadrukt dat het enkel suggesties doet. "We zijn een onafhankelijke groep mensen die probeert ideeën aan te leveren. We staan open om met alle geïnteresseerden een toekomstvisie uit te werken", zegt Patric Jacobs. Het gemeentebestuur wil nadenken over de opwaardering van het plein, maar ziet het niet als een prioriteit. "Ik denk dat het duidelijk is dat in eerste instantie de failliete bedrijfssites van de Wolspinnerij/Denys en Lys Yarns aangepakt moeten worden", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (GVZ). "Het Gaston Martensplein kan zeker in een latere fase meegenomen worden en kan een verlengstuk worden van Lys Yarns." Over het imposante gebouw waar de bewoners voor pleiten is Peirs kritisch. "Het is duidelijk dat we moeten streven naar een bepaalde graad van verdichting in onze dorpskernen. Dat mag ook niet betekenen dat alles zomaar moet kunnen", klinkt het veelbetekend. "We zijn alvast blij dat er betrokkenheid is en ideeën worden aangebracht."