Belastingen stabiel

De belastingtarieven blijven in Zulte stabiel. De personenbelasting blijft gehandhaafd op 7 procent en de opcentiemen op het equivalent van 1.000. Volgens schepen van Financiën Olivier Peirs (Gezond Verstand Zulte) liggen de tarieven lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar de aanslagvoeten liggen op gemiddeld 7,4 procent aanvullende personenbelasting en 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing. (GRG)