100.000 euro voor energiezuinige zalen

Het gemeentebestuur ondertekende in 2017 het Burgemeestersconvenant en zal in 2018 via diverse acties de CO2-uitstoot op het grondgebied verminderen.

"We voorzien een budget van 100.000 euro om in diverse gemeentelijke zalen en gebouwen energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het gaat om onder andere de isolatie en verwarming. Dit zal gebeuren op basis van een energiezorgplan dat we via Eandis laten opmaken hebben", zegt schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte).

Zulte Zoemt

"We bekijken ook welke gemeenschapsinfrastructuur we bijkomend kunnen uitrusten met zonnepanelen en of we de bevolking hierin kunnen laten participeren. We gaan onze inwoners via de campagne 'Zulte Zoemt' ook sensibiliseren rond hun CO2-uitstoot en hoe ze die kunnen verminderen. Iedere Zultenaar zal in 2018 ook kunnen intekenen op een renteloze energielening via Veneco."


De politiezone zal dan weer twee elektrische dienstwagens aankopen. "Waaronder één voor de wijkwerking in Zulte. Ten slotte voorzien we budget voor de aankoop van gronden palend aan het Beukenbos in Zulte met de bedoeling om dit bos verder te kunnen uitbreiden." (GRG)