Toneelvoorstelling Vredeskerkje

Vredeskerkje Helen pakt op vrijdag 4 mei uit met een bijzondere toneelvoorstelling: 'Ons moeder binst den Grooten Oorlog'. Ignace Goethals, verteller uit West-Vlaanderen, brengt een eigen bewerking van het ontroerende oorlogsverhaal 'De moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes. Iedereen is welkom om 20 uur. De vrijwillige bijdrage gaat integraal naar de Arkgemeenschap van Moerkerke-Brugge. (VDT)