Roger Moria vervolledigt postuum zijn oorlogstrilogie. Uit eerbetoon stelt dochter Clara het boek voor

De boekvoorstelling van het derde deel van Roger Moria dor Clara Moria en Guido Coningx van De Vrienden van Zoutleeuw.
VDT De boekvoorstelling van het derde deel van Roger Moria dor Clara Moria en Guido Coningx van De Vrienden van Zoutleeuw.
Op donderdag 13 februari wordt het laatste deel van de oorlogstrilogie ‘Moria vertelt’ voorgesteld in De Passant. “Tijdens zijn ziekte heeft papa, Roger Moria, toch nog de moed en de wil gehad om de tekst van het derde boekdeel af te werken”, zegt zijn dochter Clara. “Uit eerbetoon zal ik dit voorstellen. Zo heeft mijn papa echt iets achtergelaten voor alle Leeuwenaers.”

Het eerste deel kon Roger zelf nog voorstellen. Het tweede deel was volledig klaar bij zijn overlijden en moest enkel nog naar de drukker. Dit werd begin vorig jaar uitgebracht. En nu is er deel 3. “Papa heeft de tekst van dit deel van zijn oorlogstrilogie gelukkig nog zelf voltooid voor zijn heengaan”, aldus Clara. “De foto’s heb ik samen met Guido Coningx moeten plaatsen in het boek, maar ook deze waren al gekozen door papa." 

In dit laatste deel van de oorlogstrilogie vertelt Roger het verloop van de oorlogsjaren 1943-1945, op een unieke manier, vanuit drie invalshoeken: een biografische familiekroniek, de lokale en nationale dag- en weekbladen en een historische kritiek. Voorrang krijgt de interesse voor de individuele beleving van de gewone Leeuwenaar. “We krijgen een boeiend tijdsbeeld via biografische elementen uit zijn Leeuwse familie en hoe zij deze moeilijke tijden overleefden. Niet alleen het persoonlijke, maar ook het dagelijks Leeuwse leven krijgt veel aandacht. Roger Moria laat ons door de bril kijken van de toenmalige Leeuwenaars via citaten uit de lokale en nationale dag- en weekbladen. Het weekblad ‘De Leeuwenaar’, dat gelukkig goed bewaard wordt door de drukkerij Peeters, is hierbij van onschatbare waarde”, aldus Clara. 

Historische kritiek

Wie Roger Moria gekend heeft, weet dat hij de roede van de historische kritiek niet spaarde. In elk boek over de Tweede Wereldoorlog dat Roger opensloeg, wees hij binnen enkele ogenblikken meerdere fouten aan met betrekking tot persoonsnamen, datums, plaatsen, voertuigen en vestingwerken. In deze kroniek gebruikt hij zijn fenomenaal kennisgeheugen om onnauwkeurigheden en doelbewuste misleidende boodschappen in de toenmalige pers te ontmaskeren. 

Clara neemt je vanaf 19.30 uur al vertellend mee op reis doorheen het boek van haar vader en projecteert vele illustraties uit het boek. Het boek kost in voorinschrijving 25 euro, te storten op de rekening van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw BE70 4589 1697 4125 met vermelding ‘Boek 3 Moria Vertelt’.