N-VA kaart onveilige situatie in Nieuwstraat aan

De N-VA-fractie spitste goed haar oren tijdens de laatste gemeenteraad toen de burgemeester te kennen gaf dat er een onderzoek loopt om de Nieuwstraat definitief tweerichtingsstraat te maken. "Dit moet een grap zijn", zegt Michel Herremans, voorzitter N-VA Zoutleeuw. "Dit draagt zeker niet de goedkeuring weg van de bewoners van deze straat."

N-VA Zoutleeuw trok de straat op en belde aan bij alle bewoners van de Nieuwstraat om hun mening te vragen. "Wat blijkt uit de enquête? 95 procent van de bewoners vindt tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat gevaarlijk, onveilig en onverantwoord. De straat is smal en aangepast rijgedrag kennen de meeste doorrijders niet. Gevolg is dat met regelmaat auto's in een of andere voortuin terechtkomen of erger dat fietsers en voetgangers moeten springen voor hun leven. Enkele maanden geleden werd zwaar verkeer toegelaten in deze straat met als gevolg barsten in huizen en hinderlijk veel lawaai. En nu nog alle doorgaand verkeer door deze straat jagen. Het geduld van de mensen is op."


N-VA vraagt de definitieve invoering van eenrichtingsverkeer met aanpassingen aan de infrastructuur om de snelheid naar beneden te halen. "De veilige afwikkeling van het verkeer vereist meer en meer een globale en regionale aanpak", reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Ondertussen is de verkeerssituatie in en rond Zoutleeuw zo veranderd dat we met de verkeersdeskundigen van politie en studiebureaus samenzitten om de verkeersafwikkeling in het centrum te evalueren. Een van de eerste aandachtspunten zal zijn om maximaal rekening te houden met de bekommernissen van alle bewoners. Vandaar dat we inderdaad onderzoeken welke initiatieven moeten genomen. Zodra we een duidelijk advies krijgen van de deskundigen zullen we dit bespreken met alle bewoners om tot een oplossing te komen." (VDT)Video