Loket moet onderhoud Getevallei op punt stellen

Afgevaardigden van het 'loket' in de Getevallei.
Foto VDT Afgevaardigden van het 'loket' in de Getevallei.
De provincie heeft samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en ECO² een loket opgestart voor het onderhoud van het buitengebied in de Getevallei.

In de eerste plaats legt dit project de focus op kleine landschapselementen, recreatieve routes en waterlopen op het openbaar domein. Door de landschapselementen te inventariseren, brengt het project in kaart wie wat beheert en met welke technieken en machines. "Dan bekijkt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland welke problemen en uitdagingen er hierin spelen. Zo gaan we naar een effectief, duurzaam en efficiënt beheer van ons landschap", zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Monique Swinnen. "We schakelen de eigen bevolking, zoals landbouwers en vrijwilligers, in voor het beheer van het landschap. Zo ontstaat er ook een breder draagvlak voor onze Getevallei", voegt zegt Marc Wijnants, voorzitter van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en burgemeester van Linter, er nog aan toe. Een voorbeeld is de aanpak van hagen in Zoutleeuw. Nu liggen er heel wat van deze onbeheerd bij, wat ze kwetsbaar maakt. De Agrobeheergroep ECO² zal voortaan met zijn hagendorser instaan voor het onderhoud van een deel van de hagen. ECO² zal ook onderzoeken of de restfracties in de vorm van houtsnippers kunnen ingezet worden als brandstof of als droge fractie in compost. "We bekijken ook het risico op en de beheersing van bacterievuur, bijvoorbeeld in de buurt van plantages", zegt gedeputeerde Swinnn. "Met de opstart van een 'eerste hulp bij bacterievuur-team' met werknemers uit de sociale economie en een opleiding rond dit thema te geven, hopen we de infectiehaarden uit 2016 in te perken en zelfs op te lossen." Het loket werd gefinancierd binnen het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Op een totale projectkost van 199.506 euro is er een Europese, provinciale en Vlaamse subsidie van 129.679 euro. (VDT)