Driekoningenzangertjes zingen 'Stak-het-Oep'-lied

De verklede kinderen zingen het Stak-het-Oep-lied.
Tom Van De Weyer De verklede kinderen zingen het Stak-het-Oep-lied.
75 Driekoningenzangertjes stapten zaterdagavond mee in de folkloristische optocht 'Stak-het-Oep'. In het historische stadhuis boden de verklede kinderen zich aan bij de jury en zongen ze voor de Drie Koningen het 'Stak-het-Oep'- lied.

Onder leiding van de fanfare Sint-Cecilia en de Gezouten Nootjes trok de stoet vervolgens door het centrum van Zoutleeuw. Voor de rondgang werden de straatlichten gedoofd en vervangen door kaarsjes en lampions, gemaakt van uitgeholde bieten.


Even hield de groep van 200 deelnemers halt bij het huis van de erevoorzitter van Sint-Cecilia, om hem een goede gezondheid te wensen.

Mooiste biet

Aan het eind was er op de Markt voor iedereen warme wijn en chocomelk. Onder de deelnemers werden de mooiste biet, de mooiste groep en mooiste Driekoningen verkozen.


"'Stak-het-Oep' betekent 'steek het op' en slaat op de lampionnen", zegt Clara Moria van het organisatiecomité. "De kinderen en hun ouders hebben zich vrijdag in de Scholierenhoeve geamuseerd met de lampionnen te maken. Dit jaar zijn er minder deelnemers dan gewoonlijk, omdat Driekoningen in de vakantie valt. De tocht herdenkt de drie wijzen die naar de kribbe in Bethlehem kwamen."


"Deze traditie bestaat sinds 1969 en dreigde enkele jaren geleden te vergaan, maar onder impuls van voormalig schepen Roger Mertens werd ze nieuw leven ingeblazen."