Van 10 naar 71 miljoen euro schulden in vijf jaar tijd

De schuldenlast van de stad Zottegem zal in 2019 71 miljoen euro bedragen. "In 2014 was dat nog 10 miljoen euro. De schuldenlast dreigt in de volgende legislatuur onhoudbaar te worden", zegt Evert De Smet (N-VA/ZAP)

Volgens N-VA/ZAP kregen de raadsleden op de gemeenteraad een begroting voorgeschoteld die er voor zorgt dat er na de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen nieuwe investeringen meer mogelijk zullen zijn. "De hoog oplopende schuld is een strop om de nek van de volgende bestuursploeg. De minste tegenslag zorgt er bovendien voor dat er geen ruimte meer zal zijn om de gewone dagelijkse kosten te blijven betalen", klinkt het scherp bij N-VA-ZAP-raadslid Evert De Smet en fractieleider Matthias Diependaele.


Tijdens de bespreking van de begroting werd in elk geval duidelijk dat de Zottegemse begroting vanaf nu een zicht geeft op de totale schuld, want nieuwe investeringen in het OCMW, politie en brandweer, worden rechtstreeks door de stad betaald. "Op zich is dat natuurlijk een goede zaak, maar zo wordt wel heel duidelijk hoe hard de Zottegemse schulden wel stijgen: van een kleine 10 miljoen in 2014 naar meer dan 71 miljoen in 2019. Het is duidelijk dat de schuldenlast op die manier wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Net zoals enkele cruciale investeringen als de broodnodige cultuurzaal en de nieuwe sportzaal waar sinds kort sprake van is. Deze meerderheid slaagt er niet in om een gezond financieel beleid te voeren. Er wordt niet ingrijpend bespaard, er wordt enkel geschoven", zegt De Smet.


Schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) geeft toe dat de schulden oplopen, maar wijst naar de investeringen. "Maar het klopt niet dat we lasten doorschuiven naar de volgende legislatuur. We betalen elk jaar een deel van de schuld terug. En ook de komende jaren zal de terugbetaling geen probleem zijn. Dat er niet bespaard wordt, klopt ook niet: we zijn deze legislatuur gestart met een grote besparingsoefening van één miljoen euro. We gaan voortdurend op zoek naar slimme besparingen, zonder te raken aan de dienstverlening", reageert schepen Goossens. (FEL)