Stadsdiensten passen werking verder aan

De stadsdiensten passen hun werking verder aan.
Frank Eeckhout De stadsdiensten passen hun werking verder aan.
De Zottegemse stadsdienst Burgerzaken en het Sociaal Huis werken in de strijd tegen het coronavirus al enige tijd volgens een aangepaste regeling. Ook voor andere stadsdiensten treden er wijzigingen op. Hieronder een overzicht.

Dienst Inname openbare weg

De dienst ‘Inname openbare weg’ is tijdelijk fysiek gesloten. Aanvragen voor parkeerverboden en vergunningen kunnen enkel aangevraagd worden via mail naar dirk.piro@zottegem.be of op het nummer 09/364.65.28 tussen 9 en 11.30 uur.

Dienst Burgerzaken

Veel attesten, formulieren en documenten zijn verkrijgbaar via het elektronisch loket en kan je veilig van thuis uit opvragen. Hier wordt nog een extra dienst aan toegevoegd: vanaf heden kan je via het e-loket ook een adreswijziging doorvoeren. Let op, voor adreswijzigingen naar het buitenland dien je wel nog langs de dienst Burgerzaken te komen. Voor noodzakelijke zaken kan je nog steeds een afspraak maken met één van de medewerkers. Dit kan telefonisch op de nummers 09/364.6535 of 09/364.64.69 tijdens de openingsuren.

Dienst omgeving: termijnverleningen omgevingsvergunning

De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verdergezet op 24 april. Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd. De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd evenals de beslissingstermijn in beroep. De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd.

Aanvullende informatie en updates kan je ten alle tijden terugvinden via www.zottegem.be/corona.