Stadsbestuur wil gemeenteraadscommissies oprichten

Het stadsbestuur gaat twee gemeenteraadscommissies oprichten.
Frank Eeckhout Het stadsbestuur gaat twee gemeenteraadscommissies oprichten.
Om de gemeenteraad nauwer te betrekken bij het bestuur van de stad, zal het college van burgemeester en schepenen een commissie Financiën en een commissie Mobiliteit oprichten. De goedkeuring van de commissies staat op de agenda van de gemeenteraad van 17 juni.

De gemeenteraadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Ze kunnen ook advies verlenen binnen hun specifieke beleidsdomeinen. Schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA) en schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) lichten toe: “Mobiliteit en financiën zijn kernthema’s in ons beleid. Dankzij de commissies kunnen de dossiers, die vaak complex zijn, grondig voorbereid worden en kunnen we de beslissingen over deze belangrijke materies in de gemeenteraad sneller laten verlopen. Bovendien betrekken we de gemeenteraad zo nog dichter bij het bestuur van onze stad”.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zullen net als de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken of de openbare orde in het gedrang komt. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen de lijsten met de samenstelling van de commissies te raadplegen zijn op www.zottegem.be.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.