Stad investeert in omnisportterrein en fit-o-meter

De stad Zottegem investeert dit jaar 335.000 in de verdere uitbouw van haar sportinfrastructuur. Op de site van de Bevegemse Vijvers worden onder meer een ominisportterrein en fit-o-meter aangelegd.


"Er wordt 65.800 euro uitgetrokken voor de afwerking van de kantine aan het kunstgrasveld, 50.000 euro voor de vernieuwing van de sportvloer in de Bevegemse Vijvers en 27.500 euro voor het vernieuwen van de omheining aan de speelweide en het sportstadion", licht schepen van financiën Leen Goossens (CD&V) toe. "Maar er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe sportaccomodatie: zo voorzien we 104.000 euro voor de aanleg van een omnipsortterrein op de site van de Bevegemse Vijvers. Langs de Finse piste zal er ook een een fit-o-meter worden aangelegd."


De rest van het bedrag gaat naar het vernieuwen van het logistiek materiaal en de aankoop van kleiner sportmateriaal. "De Zottegemnaar heeft dus geen excuus meer om niet aan zijn conditie te werken", knipoogt Goosens. De investeringen van de stad gebeuren via het Autonoom Gemeentebedrijf. "Dat laat ons toe de btw op de gedane investeringen te recupereren." Om die investeringen te kunnen financieren, geeft de stad een renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf. De vermelde investeringen werden al goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf eind maart. Vandaag worden ze ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. (TVR)