Ook tweede- en vierdejaars mogen opnieuw naar school in Zottegems Atheneum

Directrice van het Atheneum Barbara Fernandez.
rv Directrice van het Atheneum Barbara Fernandez.
Het Atheneum van Zottegem opent opnieuw de deuren voor tweede- en vierdejaars. De school heeft de afgelopen dagen de puzzel gelegd en is ervan overtuigd dat het de leerlingen op een veilige manier kan ontvangen vanaf dinsdag 2 juni.

“Onze zesdejaars komen sinds 15 mei een dag per week naar school. Voor de vierdes voorzien we eveneens een volle dag, voor de tweedes een halve dag”, zegt directrice Barbara Fernandez. “We spreiden onze jaren zo breed mogelijk over de vijf lesdagen zodat we iedereen de nodige ruimte kunnen geven. Ook binnen een lesdag schuiven we met de leerlingenstromen, door te variëren met de begin- en einduren en de pauzes. De circulatie binnen het gebouw verloopt ook in één richting zodat we elkaar niet hoeven te dwarsen. Enkel zo kunnen we een veilig dagverloop garanderen en beperken we de risico’s voor onze leerlingen en het personeel.”

Nieuwe richtingen

Het Atheneum heeft de afgelopen dagen niet stilgezeten en bereidt de start van het schooljaar 2020-2021 voor. “Vanaf volgend schooljaar starten we de richting ‘Bijzondere wetenschappelijke vorming’ op, als tweede school in de hele provincie. Met dit zevende jaar ASO willen we jongeren extra voorbereiden om een wiskundig-wetenschappelijke richting te studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit. We voorzien hiertoe een intense samenwerking met Hogeschool Gent en de universiteiten UGent en VUB. In het eerste jaar blijven we ook verder inzetten op ons modulair aanbod, waarbij de leerlingen zelf vakken kunnen kiezen op basis van hun eigen interesses, en op individueel zelfstandig werk tijdens onze PLUS-uren. In januari nemen we ook onze nieuwbouw in gebruik die volledig ingericht is in functie van onze vernieuwende pedagogische aanpak. En in de tweede en de derde graad verfijnen we ook verder ons CLIL-aanbod. Dat staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’ en houdt in dat we niet-taalvakken aanbieden in het Frans en het Engels. Volgend schooljaar staan er in het derde jaar alvast lessen economie in het Engels gepland, terwijl onze vijfdes nu al konden kiezen voor het vak Digitaal atelier of voor ‘Atelier Digital’. Ook de richting Grieks-Latijn keer terug. Dat starten we op in het derde jaar.”