Onthaalgesprekken voor nieuwkomers

De stad Zottegem gaat onthaalgesprekken voeren met nieuwkomers. Het gesprek kan de basis vormen voor een eventuele doorverwijzing en is drempelverlagend. De stad krijgt een subsidie van ruim 26.000 euro. Voor dit project wordt samengewerkt met de vzw Pin. Die rekruteert en begeleidt de ervaringsdeskundigen. (FEL)