Na vijf jaar al meer dan 100 leden: Studentenkring Sottegem bloeit

De studenten van SKS.
FEL De studenten van SKS.
Vijf jaar na de oprichting heeft Studentenkring Sottegem (SKS) de mijlpaal van 100 actieve leden bereikt. “Hiermee bewijzen we nogmaals dat er ruimte is voor 2 bloeiende studentenverenigingen in Zottegem en dat SKS nog een mooie toekomst tegemoet gaat,” zegt voorzitter Maarten De Henau.

In 2015 werd in Zottegem naast Moeder Egmont een tweede studentenvereniging opgericht onder het motto ‘voor Zottegem, door Zottegem, in Zottegem’. De club organiseert studentikoze activiteiten tijdens de weekends voor alle studenten die wonen in Zottegem en omstreken. “Na 5 jaar zijn we met meer dan 100 leden heel fier” vertelt oud-voorzitter Niels Detaye. “Doorheen de jaren is onze missie en visie steeds dezelfde gebleven en dat werpt zijn vruchten af. SKS is een plek waar studenten met verschillende achtergronden en uit allerhande studierichtingen vriendschappen sluiten en samen het Zottegemse studentenleven weer leven in blazen. De laatste jaren zag je dat vooral in studentensteden zoals Gent of Leuven, maar wij bewijzen dat ook Zottegem een studentikoze stad vol leute en plezier kan zijn.”

Om deze mijlpaal te vieren, trakteert het bestuur alle leden op 31 januari in het clubcafé Kaffee Planchee. Zij willen iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het succes van de studentenvereniging.