Met zes speerpunten wapent Brandweerzone Vlaamse Ardennen zich voor toekomst

Zes speerpunten moeten BVLAR wapenen voor de toekomst.
RV Zes speerpunten moeten BVLAR wapenen voor de toekomst.
Met een plan van aanpak wil Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) klaarstaan om ieder moment elke opdracht met adequaat materiaal en goed getraind personeel op een kwaliteitsvolle manier aan te pakken. “Daar waar nodig worden de nodige aanpassingen gedaan, om ook in de toekomst de burger van dienst te zijn wanneer hij ons het meest nodig heeft”, zegt zonecommandant majoor Peter De Vijlder.

De zonecommandant majoor Peter De Vijlder stelt het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger en het creëren van betrokken– en verbondenheid tussen zijn werknemers als belangrijkste speerpunten voor de toekomst van zijn brandweerzone.  Wij lichten die speerpunten even voor jullie toe.

1. Burgers sneller helpen door in te zetten op permanenties

Peter De Vijlder: “BVLAR is de brandweerzone met procentueel het hoogst aantal brandweervrijwilligers binnen zijn totale personeelsbezetting. Dit wil zeggen dat de hulpverlening van onze brandweerzone gevoelig is aan de beschikbaarheid van zijn vrijwilligerspersoneel. Dit heeft als gevolg dat opkomsttijden bij interventies tijdens kantooruren soms kunnen oplopen. Om dit probleem op te lossen zet de brandweerzone in op het realiseren van permanenties in de kazernes van Zottegem, Oudenaarde en Ronse. Dit wil zeggen dat op termijn zes extra aan te werven beroepspersoneelsleden het vrijwillig personeel moeten aanvullen en dat het vrijwillig personeel kan meedraaien in een permanentiesysteem, met wacht in de kazerne. Hierdoor garanderen we een zeer korte uitruk bij een binnenkomende interventie. De implementatie verloopt gefaseerd over 6 jaar en start reeds in 2020 met de uitbouw van een permanentie in de kazerne van Zottegem, vervolgens in 2023 in Oudenaarde en in 2025 in Ronse.”

2. Bemannen van een zonale dispatching door een fulltime burgerkracht

Peter De Vijlder: “Momenteel wordt de dispatching georganiseerd door 24 op 24 uur permanenties van verschillende brandweervrijwilligers uit onze brandweerzone. Om hier meer ruimte te creëren - opnieuw voornamelijk tijdens de kantooruren - wordt een burgerkracht aangeworven die de dispatching zal bemannen. Deze maatregel zorgt ervoor dat extra brandweervrijwilligers zich tijdens de kantooruren maximaal kunnen beschikbaar stellen voor interventies en dat ook enkele administratieve taken kunnen worden uitgevoerd. De dispatching zal evenwel buiten de kantooruren nog steeds bemand blijven door brandweervrijwilligers.”

3. Permanentie van de Dringende Geneeskundige Hulp 

Peter De Vijlder: “Zowel in Oudenaarde, Kruishoutem, als Herzele voorziet BVLAR in de werking van de ziekenwagen. Om een betere dienstverlening te kunnen garanderen voor de Dringende Geneeskundige Hulp in Herzele, wordt ingezet op permanenties voor deze ziekenwagen. Uit een werkingsanalyse bleek immers dat de uitruktijden niet optimaal waren. Dit wordt bijgesteld door het invoeren van permanenties die in 2021 van kracht gaan.”

4. kleiner wagenpark, maar efficiënter ingezet

Peter De Vijlder: “Uitdagende budgetten, en oplopende kosten voor het uitgebreid wagenpark van onze brandweerzone, nopen tot een efficiëntieopdracht. Daarom werd beslist om een deel van het wagenpark niet te vernieuwen wanneer specifieke voertuigen uit dienst gaan. Uiteraard zullen er nog voldoende, goed uitgeruste voertuigen ter beschikking staan voor de hulpverlening aan de burger. Door voertuigen efficiënter en intensiever in te zetten kan hierdoor een belangrijke efficiëntiewinst worden neergeschreven.”

5. Opwaarderen kazernes

Peter De Vijlder: “Er wordt 2,1 miljoen euro voorzien voor het opwaarderen van onze brandweerkazernes. Zo wordt vanaf 2021 een renovatie en uitbreiding van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem opgestart (1 miljoen euro). De financiële middelen zullen worden voorzien door het leegmaken van een opgebouwd reservefonds. Een nieuwbouw voor brandweerpost Ronse wordt voorzien eens er opnieuw voldoende middelen ter beschikking zijn binnen het reservefonds.”

6. Inzetten op het voeren van duurzaam beleid met brandweervrijwilligers

Peter De Vijlder: “De zonevorming komt neer op een fusieverhaal van acht brandweerposten waardoor ook initiatieven genomen zullen worden om onze brandweerposten meer ‘menselijk’ te verbinden met elkaar. Los van het feit dat collega’s elkaar wel eens zien tijdens interventies, wil de brandweerzone meer werk maken van de verbondenheid tussen de verschillende brandweerposten.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.