Groen vraagt toetreding tot Statiegeldalliantie

Groen Zottegem wil een drastische vermindering van het zwerfvuil en zal daarom in de gemeenteraad van februari voorstellen om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. "Straten, bermen en grachten liggen bezaaid met zwerfafval. Ondanks de enorme inspanning van het gemeentepersoneel en 'zwerfvuilvrijwilligers', blijft het dweilen met de kraan open", stelt Heidi Schuddinck vast. "Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie roept de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle petflessen en blikjes. Plastic flesjes en blikjes maken veertig procent uit van het zwerfafval, de kost voor het voorkomen, opruimen en verwerken van dit afval loopt gigantisch hoog op. Daarom stellen we voor om ook statiegeld te heffen op blikjes en plastic flessen", zegt Schuddinck. (FEL)