Geen bomenkap voor aanleg padelvelden in Bevegem

Ondervoorzitter David Van der Meulen lijkt niet meteen van plan om op te geven.
Foto Frank Eeckhout Ondervoorzitter David Van der Meulen lijkt niet meteen van plan om op te geven.
De provincie heeft de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van 26 bomen en de aanleg van twee padelvelden op de terreinen van TC Zottegem in Bevegem geweigerd. Het stadsbestuur had nochtans een vergunning afgeleverd maar enkele buurtbewoners, met de steun van Groen Zottegem, krijgen nu in beroep gelijk.

Volgens de deputatie staan de bomen de ontwikkeling van het recreatiegebied niet in de weg. De bomen hebben een hoge beeldwaarde voor de straat en vormen een natuurlijke hoge afscheiding tussen de bouwplaats en de omliggende percelen en de openbare weg. Niet alleen zorgt dit voor meer privacy, maar ook de lawaaihinder en lichthinder worden op een natuurlijke manier beperkt.

Onaanvaardbaar

"Het kappen van gezonde eiken, beuken en dennen, enkel om de gronden economischer te kunnen inrichten als padelvelden, kan niet aanvaard worden", laat Heidi Schuddinck van Groen weten. TC Zottegem gaat zich deze week beraden over het weigeren van de vergunning.


"Meteen opgeven, zou jammer zijn. De padelvelden zijn niet alleen een meerwaarde voor onze tennisclub maar ook voor de liefhebbers van de sport in het algmeen", reageert ondervoorzitter David Van der Meulen. (FEL)