Charter voor toekomst van ideale zorg

Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem hebben een charter ondertekend dat de ideale zorg moet uitstippelen voor zorgbehoevende inwoners. "Uit onderzoek blijkt dat inwoners willen helpen bij het uitstippelen van een beleid op maat", zegt OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a).

Vorig jaar in december organiseerde OCMW Zottegem in samenwerking met HOGent, Reach Out, RWO-ARA en VVSG een inspiratiedag over de toekomst van de zorg. Meer dan 80 burgers, hulpverleners en beleidsmedewerkers gingen de uitdaging aan en kwamen in Zottegem samen tot concrete actiepunten en tips om de toekomst van de zorg te verzekeren. Dat alles werd samengegoten in een charter. "Zo kwamen de deelnemers tot de conclusie dat burgers vragende partij zijn om meer deel te nemen aan het lokale zorg- en welzijnsbeleid. Daarnaast hebben zij nood aan neutrale informatie in klare, begrijpbare taal. Verder is ook toegankelijkheid zeer belangrijk en werd een zorg- en welzijnstoets voorgesteld", licht De Loor het charter toe. "Het project is echter nog niet ten einde. In het najaar van 2018 willen we kijken hoe ver de diensten en lokale besturen staan bij het uitvoeren van die actiepunten en eventueel wat bijsturen indien nodig", besluit De Loor. (FEL)