Broodverkoop in kerk voor vzw Lichtpunt

Op 11 februari vindt in de parochiekerk van Oombergen de jaarlijkse Sint-Agathaviering met broodeverkoop plaats.
Foto DCRB Op 11 februari vindt in de parochiekerk van Oombergen de jaarlijkse Sint-Agathaviering met broodeverkoop plaats.
In de parochiekerk van Oombergen vindt op zondag 11 februari, na de mis van 10 uur, de jaarlijkse Sint-Agathaviering met broodverkoop plaats. De viering wordt opgeluisterd door het Zottegems gospelkoor 'Gospalina'.

"Voor dit unieke gebeuren moeten we ruim 260 jaar terug in de tijd. Door toedoen van de familie d' Amman, de heren van Oombergen, kreeg de parochiekerk in 1753 een relikwie van de Heilige Agatha in het bezit. Zij leefde in de eerste helft van de derde eeuw en stamde uit een voorname Siciliaanse familie. Als diepgelovige weigerde ze met een heidens edelman te huwen en werd ze gefolterd. Ze stierf uiteindelijk aan de gevolgen van haar verwondingen. Volgens de legende bewees ze al kort na haar dood haar kracht als beschermheilige tegen brand en natuurrampen. Later werd ze de patrones van beroepen die met vuur te maken hebben. Ze werd aanroepen bij brand, aardbevingen, borstziekten, pest en hongersnood. In onze moderne tijd is de heilige Agatha ook de beschermheilige tegen het borstkanker", weet Roger Van Delsen. Het was op vele plaatsen de gewoonte om broden te offeren ter gelegenheid van haar naamfeest. "Het blijft een sterk staaltje van religieuze folklore. Daags voor de viering wordt er in heel wat gezinnen een speciaal brood gebakken, dat vaak in vorm en grootte opvalt. Zaterdagnamiddag en zondagochtend worden de broden naar de kerk gebracht en bij het Sint-Agathabeeld gelegd. Tijdens de eucharistieviering worden de broden door de pastoor gezegend. Na de mis zorgen de leden van de kerkraad voor de broodverkoop. De opbrengst dit jaar gaat naar Lichtpunt. Zij staan in voor een gratis voedselhulp aan de minder bedeelden van de stad." (FEL)