50 per uur op Provinciebaan

Het Vlaams gewest gaat akkoord met een snelheidsverlaging van 70 naar 50 per uur op de Provinciebaan in Elene en Velzeke.

Die snelheidsverlaging blijft van kracht tot de weg is heraangelegd. "De veiligheid van fietsers en voetgangers zal verhogen en de levenskwaliteit van de mensen die er wonen, zal een beetje verbeteren. Ik werk verder met het Vlaamse Gewest en Farys aan het dossier van de vernieuwing van de straat, de fietspaden, de voetpaden en riolering", laat schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V) weten. (FEL)