"Stad mag ingebrekestelling verwachten"

BUURTBEWONERS MOETEN TOT 20.000 EURO BETALEN VOOR WERKEN FARYS

De bewoners van de Bambosstraat moesten even bekomen van hun Farysfactuur.
Foto Ronny De Coster De bewoners van de Bambosstraat moesten even bekomen van hun Farysfactuur.
Bewoners van de Bambosstraat in Elene moeten tot 20.000 euro betalen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. "Farys stuurde ons daarover een brief. De stad heeft echter nooit gecommuniceerd over deze werken, hoewel ze al in 2009 goedgekeurd werden. Daarom mogen ze van alle bewoners hier een ingebrekestelling verwachten", klinkt het misnoegd.

Sinds 1999 moet in Vlaanderen het afvalwater en het regenwater van elkaar gescheiden worden. Althans voor nieuwe woningen of woningen die ingrijpend verbouwd worden. Voor woningen die voor 1999 gebouwd zijn, gelden andere regels.


"Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, worden de bewoners verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd", schrijft Vlaanderen voor. De kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn ten laste van de bewoners.

Afgeblaft

En dat de kosten voor die werken hoog kunnen oplopen, ondervinden nu ook de bewoners van de Bambosstraat in Elene. "Tot 20.000 euro", reageert de buurt misnoegd. "Enkele bewoners komen er vanaf met 300 of 400 euro, maar het gemiddelde voor de hele straat ligt ruim boven de 6.000 euro. Half oktober ontvingen we hiervoor een brief en op 20 oktober moest Farys de goedkeuring al hebben. Tijd om een zelf een offerte te laten maken, kregen we niet. We hebben meteen contact opgenomen met het stadsbestuur en om uitleg gevraagd. Daarop werd meteen een infovergadering belegd waarop schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan en iemand van Farys aanwezig was, maar veel wijzer zijn we daar niet geworden. We werden afgeblaft en vonden amper gehoor."


Schepen Vansintjan gaat aan het schepencollege vragen om de bewoners van de Bambosstraat een renteloze lening toe te kennen als ze daarom vragen. "Dan kunnen ze het bedrag spreiden. De termijn om in te tekenen bij Farys is ondertussen verlengd tot 31 maart. Op die manier krijgen de bewoners ruim de tijd om elders een prijsofferte aan te vragen", reageert de schepen.

Reclamedrukwerk

Maar daar nemen de bewoners geen genoegen mee. "De stad mag van ons een ingebrekestelling verwachten. Nooit heeft het stadsbestuur gecommuniceerd over deze werken. Nochtans schrijft de Vlaamse overheid een stappenplan voor bij dergelijke ingrijpende werken. Volgens dat stappenplan moet de stad communiceren over de werken, moeten ze een plan van aanpak voorleggen, moeten ze ons inlichten over de financiering en de mogelijkheid tot het trekken van subsidies. Niets van dat alles is gebeurd. De enige die ons ingelicht heeft, is Farys en dan nog met een onpersoonlijke brief die eerder leek op reclamedrukwerk", besluiten de bewoners.