"Nieuwe cultuurzaal tot 6 miljoen euro duurder"

Oppositie maakt duur rekenfoutje, meerderheid boos

Ronny De Coster
ZOTTEGEM - Oppositiepartijen N-VA/ZAP en Open Vld sloegen op de gemeenteraad de bal serieus mis toen ze stelden dat de bouw van een nieuwe cultuurzaal zestien miljoen euro zou kosten. "De oppositie is nogal kwistig met het verspreiden van onjuiste info. De kostprijs blijft geraamd op tien miljoen euro", reageert schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V).

Bart Lateur, Open Vld

Ronny De Coster

Evert De Smet, N-VA/ZAP

Ronny De Coster

Leen Goossens, CD&V

Ronny De Coster

Sandra De Roeck, sp.a

Evert De Smet van N-VA/ZAP en Bart Lateur van Open Vld brengen in het vervolg beter een telraam of rekenmachine mee naar de gemeenteraad in Zottegem. Bij de bespreking van het budget voor de bouw van de cultuurzaal naast administratief centrum Sanitary gingen beide gemeenteraadsleden nogal de mist in en maakten ze een rekenfout van zes miljoen euro. "De meerderheid heeft voor de nieuwe cultuurzaal tien miljoen euro ingeschreven in de begroting. Daarmee willen ze een ondergrondse parking, een cultuurzaal en een academie bouwen. Volgens onze eigen berekening komen we bijna vier miljoen euro te kort. Dat kan oplopen tot zes miljoen euro. We vragen ons luidop af wie de raming heeft gemaakt. We vragen ons ook af hoe de meerderheid dat gat gaat dicht rijden", merkte Lateur op.

Elf miljoen

Ook N-VA/ZAP meende een gat in de begroting te ontwaren. "In de meerjarenplanning van maart 2016 was er nog sprake van een kostprijs van elf miljoen euro voor de cultuurzaal. In dit nieuwe voorstel is ondertussen al sprake van een kostprijs van zestien miljoen euro. Deze stijging met vijf miljoen euro wordt dan ook nog volledig doorgeschoven naar de volgende legislatuur, want 6,5 miljoen euro zal nog moeten gezocht worden door de nieuwe bewindsploeg na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018", stelde De Smet vast.

Werk van lange adem

Beide raadsleden maakten dezelfde fout en telden het bedrag voor de bouw van een ondergrondse parking op de site van het oud-college in het centrum van de stad bij het bedrag voor de bouw van de cultuurzaal. Beide projecten staan echter los van elkaar. Toen beide raadsleden hun fout inzagen, beschuldigden ze de meerderheid ervan een onduidelijke en weinig transparante begroting op te stellen.


Schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a) vindt het alvast erg jammer dat de oppositie zo hard haar best doet om de bouw van de cultuurzaal en academie voortdurend in een negatief daglicht te plaatsen. "Een intrieste zaak als je weet hoe degelijk dit dossier wordt voorbereid. Tweewekelijks trekken we een halve dag uit om samen met de projectbegeleider van Belfius het dossier stap voor stap af te werken. Iedereen weet dat het een werk van lang adem wordt, zeker gezien de complexiteit van het project, de omgeving en het vooropgestelde budget", reageert de cultuurschepen.