"Dringend nood aan extra ruimte"

EXTRA KLASLOKALEN EN SPORTZAAL VOOR OLV-COLLEGE BEVEGEM

De nieuwbouw wordt opgetrokken op de campus in Bevegem, achter de bestaande gebouwen.
Thomas Vandewalle De nieuwbouw wordt opgetrokken op de campus in Bevegem, achter de bestaande gebouwen.
Het Onze-Lieve-Vrouw College in Bevegem wordt uitgebreid met een nieuwbouw met daarin een grote sportzaal met kleedkamers, een polyvalente zaal en enkele klaslokalen. "Het aantal leerlingen blijft stijgen, waardoor er dringend nood is aan bijkomende infrastructuur", zegt Hans Vandenholen.

Het Onze-Lieve-Vrouw College in Zottegem kampt al geruime tijd met plaatsgebrek. Getuige daarvan zijn de klascontainers die op de campus in Bevegem naast de speelplaats staan opgesteld. "Verspreid over onze campussen in Bevegem, Grotenberge en het centrum telden we het voorbije schooljaar meer dan 1.500 leerlingen", vertelt voorzitter Hans Vandenholen van het Katholiek secundair onderwijs Zottegem (KSOZ). "Voor volgend schooljaar tellen we nu al 300 nieuwe inschrijvingen. Er is dus dringend nood aan bijkomende infrastructuur."


Die wordt voorzien op de campus in Bevegem. "Aan de achterkant van de huidige gebouwen wordt een nieuwbouw opgetrokken op een stuk grond dat we een tiental jaar geleden konden aankopen. Momenteel staat er nog een loods op, maar die zal worden afgebroken. Het gaat om een uitbreiding van 5.300 vierkante meter met onder andere een grote sportzaal, een polyvalente zaal die ook dienst kan doen als refter en uiteraard ook enkele klaslokalen die onze containerklassen zullen vervangen." Het gebouw zal ook toegankelijk zijn langs de Grotenbergestraat. "Op die manier kan de sportaccommodatie buiten de schooluren ter beschikking gesteld worden aan bijvoorbeeld sportclubs."

In de nieuwbouw komt ook een sportzaal die buiten de schooluren zal opengesteld worden voor de Zottegemnaren.
Thomas Vandewalle In de nieuwbouw komt ook een sportzaal die buiten de schooluren zal opengesteld worden voor de Zottegemnaren.

Wachtlijst

De nieuwbouw werd ontworpen door AIT architecten uit Zottegem en Murmuur architecten uit Ronse en zal worden gerealiseerd door een privé-ondernemer. De school financiert het project via de huursubsidie van de Vlaamse overheid. "Bij de traditionele subsidiekanalen werden we geconfronteerd met een wachtlijst van meer dan 15 jaar. Zo lang konden we niet meer wachten", aldus Vandenholen.

18 jaar

De huursubsidie loopt achttien jaar en komt specifiek tegemoet aan scholen die een gebouw dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had en waarvan de school geen eigenaar is, willen huren. Zoals in het geval van het college in Bevegem komt ook een nieuwbouw in aanmerking. "Dankzij de huursubsidie krijgen we achttien jaar lang 304.000 euro per jaar van de Vlaamse overheid. Dat bedrag is goed voor zestig procent van de huur die we zullen moeten betalen aan de privé-eigenaar van het gebouw. De rest, zo'n 200.000 euro per jaar, betalen we zelf." De huursubsidie wordt vanaf 2021 toegekend. "Tegen dan zou onze nieuwbouw dus operationeel moeten zijn. We hopen de werken dan ook binnen het jaar te kunnen starten."