Wegversmallingen Grote Roeselarestraat worden verwijderd om nog meer ongevallen te vermijden, N-VA pleit voor trajectcontrole

Koen Descheemaeker aan de wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat
Maxime Petit Koen Descheemaeker aan de wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat
Om nog meer ongevallen te vermijden worden de wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat in Passendale verwijderd. Zondagavond was er blijkbaar een zoveelste ongeval. “De politie zal worden gevraagd om extra snelheidscontroles uit te voeren”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). De afgelopen weken wilden de oppositiepartijen InSamenSpraak en N-VA al een oplossing. N-VA is zelfs voorstander van …trajectcontrole.

Begin januari vroeg Franky Bryon (InSamenSpraak) de cijfers van het aantal ongevallen in de Grote Roeselarestraat op. “Blijkbaar zijn er de afgelopen twee maanden een tiental ongevallen gebeurd”, aldus Franky. “Deze week tijdens de mobiliteitscommissie had ik ook al gepleit om die verkeersremmers weg te nemen. Het verwijderen vind ik de enige logische beslissing.”

De wegversmallingen zijn er in 2017 geplaatst. “Aanleiding was de vaststelling dat te veel bestuurders de maximumsnelheid niet respecteerden en te snel reden”, aldus schepen Koen Meersseman. “Na een uitvoerige bespreking van de situatie en onderzoek van de resultaten van de snelheidscontroles in die omgeving stelt de mobiliteitscommissie vast dat de snelheidsremmers wel degelijk een positief effect hebben op de snelheid voor en na de wegversmallingen. Op de tussenliggende stukken wordt wel nog te vaak te snel gereden, al is het trager dan voorheen. De meeste ongevallen gebeurden bij valavond en bij mist. Daarnaast is er meer verkeer in de Grote Roeselarestraat als gevolg van wegenwerken in de omgeving.”

De meeste ongevallen gebeurden bij valavond en bij mist. Daarnaast is er meer verkeer in de Grote Roeselarestraat
als gevolg van wegenwerken in de omgeving.

Schepen Koen Meersseman

“We wensen zo snel mogelijk een veilige en duurzame oplossing. De mobiliteitscommissie adviseert om het advies in te winnen van een extern bureau gespecialiseerd in mobiliteit en verkeersveiligheid. Het dossier werd intussen aan dit bureau overgemaakt. Ook de politie wordt daarbij betrokken.”

De wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat gaan verdwijnen
Maxime Petit De wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat gaan verdwijnen

Volgens fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) knalde er zondagavond weer een auto tegen zo’n wegversmalling en kwam de politie ter plaatse. “Wegversmallingen lokken vaak ongevallen uit”, aldus Koen. “De door ons gecontacteerde verkeersspecialisten raden aan om op dit soort lange, bijna rechte wegen een trajectcontrole in te voeren. Dit is de beste oplossing om de snelheid over een langere weg te beperken. Trajectcontrole is voor ons de beste oplossing om voor een veiliger situatie te zorgen in de Grote Roeselarestraat. Dat dit een extra kost met zich meebrengt, mag geen obstakel zijn. Voor ons is veiligheid voor de burger in elk aspect prioritair.”

140.000 euro

Kostprijs van zo’n systeem: ongeveer 140.000 euro en dat is toch niet niks? “Er zijn verschillende systemen, maar de prijs is inderdaad niet min”, aldus Koen Descheemaeker. “Daarnaast is er wel nog eventueel op bepaalde tracés een tussenkomst van veertig à vijftig procent van de Vlaamse regering mogelijk. De gemeente zal in deze legislatuur 21 miljoen investeren en dus moet trajectcontrole financieel haalbaar zijn.”

“Trajectcontrole is een grote investering waarbij die inkomsten naar het verkeersveiligheidsfonds stromen en dus terugkeren naar de politie, het lijkt dan ook opportuun om met de politiezone na te gaan of dit haalbaar is”, reageert de schepen. “Veel trajectcontroles werken niet.”

De wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat gaan weg
Maxime Petit De wegversmallingen in de Grote Roeselarestraat gaan weg