Vanaf april wordt openbare verlichting gedoofd vanaf 23.30 tot 4.30 uur

Gemeentehuis Zonnebeke
Maxime Petit Gemeentehuis Zonnebeke
Het schepencollege doet maandagavond op de gemeenteraad het voorstel om het doven van de openbare verlichting langs de gemeentewegen te wijzigen. “Op basis van veel vragen en opmerkingen van inwoners voeren we een aanpassing in”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deed ik veel huisbezoeken en kreeg ik over de openbare verlichting nogal wat opmerkingen. Nu wordt de openbare verlichting langs de gemeentewegen gedoofd van 23 uur tot 6 uur. We gaan dat vanaf april wijzigen. De lichten zullen dan gedoofd worden van 23.30 uur tot 4.30 uur. We zullen dus twee uur minder doven. Met deze maatregel gaan we wel ruim tienduizend euro minder kunnen besparen.”

Dat de meerderheid van #Team 8980 nu met dat voorstel op de proppen komt, is best wel opmerkelijk. Op de vorige gemeenteraad in december had de oppositiepartij InSamenSpraak daarover een amendement ingediend maar werd dat niet goedgekeurd. “Dat het schepencollege nu zelf het voorstel doet, getuigt dat ze geen visie hebben”, reageert Franky Bryon (InSamenSpraak). “Klopt niet”, reageert de burgemeester. “We hebben altijd gezegd dat we het doven van de openbare verlichting zouden evalueren. Ik ben blij dat we het nu kunnen aanpassen. De inwoners verlangen dat.”

In 2014 deed sp.a kort na de beslissing van de gemeenteraad tevergeefs ook al een voorstel om het doven van de openbare verlichting te veranderen. “Er is al jaren een discriminatie”, aldus Bryon. “De mensen die wonen langs gewestwegen hebben heel de nacht verlichting, mensen die langs gemeentewegen wonen niet. Nochtans betalen ze allemaal belastingen.”

In diverse gemeenten kwam het in het begin van de vorige legislatuur tot het doven van de openbare verlichting, om diverse redenen. Naast de besparingen willen de betrokken gemeenten met deze maatregel ook meehelpen in de strijd tegen de uitstoot van CO2, lichthinder en lichtpollutie.