Ook gemeentepersoneel meldt voortaan verdachte zaken via BIN

Wim Cardon legt de werking van het BIN uit aan het gemeentepersoneel.
Foto Eric Flamand Wim Cardon legt de werking van het BIN uit aan het gemeentepersoneel.
Op voorstel van coördinator Luc Blondeel wordt het personeel van de technische dienst en de groendienst aangesloten op het Buurtinformatienetwerk (BIN). De gemeenteraad keurde dat onlangs goed.

Wim Cardon, de coördinator van het BIN van de politiezone Arro Ieper, gaf het personeel tekst en uitleg. "Over hoe ze bijvoorbeeld moeten reageren als ze een verdacht voertuig of verdacht gedrag opmerken." Luc Blondeel zelf zetelt voor sp.a in de gemeenteraad en kwam daar met het voorstel op de proppen. "We steunen dat volmondig", liet burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) toen horen. De gemeente betaalt het lidgeld. "Het BIN telt in Zonnebeke een vijftigtal leden", zegt Luc Blondeel. "Per dienstvoertuig van de groendienst en technische dienst wordt het bijhorend gsm-nummer aangesloten op het Buurtinformatienetwerk. De gemeentewerkers zijn voortdurend onderweg en dat kan heel nuttig zijn."


Blondeel hoopt dat de gemeente Zonnebeke met het nieuwe initiatief een pioniersrol in de wijdere regio zal vervullen. "Als het initiatief slaagt, dan kan misschien aan alle andere gemeenten van de politiezone Arro Ieper worden gevraagd om ons voorbeeld te volgen", hoopt Blondeel. (DBEW)