Nieuwe vacature algemeen directeur

Vermits er niemand van de vijf overgebleven kandidaten slaagde voor het mondeling examen, moet de gemeente de procedure voor het aanwerven van een algemeen directeur volledig opnieuw beginnen. Er is ondertussen een vacature verschenen.


Nadat gemeentesecretaris Francis Claeys zijn ontslag had ingediend, werd eerder al een vacature uitgeschreven. Vijftien kandidaten namen aan het schriftelijk examen deel. Daarvan slaagden er vijf, die aan het mondeling examen mochten deelnemen.


De kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma en eerst slagen voor een selectieproef. Sollicitaties tot uiterlijk eind augustus. Net zoals de vorige keer, laat de gemeente zich begeleiden door het vormings- en expertisecentrum Vonk uit Brugge.


Stafmedewerker Niels Vermeersch zal nog tot eind juli waarnemend secretaris blijven. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari dienen de OCMW's volledig geïntegreerd te zijn in de gemeentebesturen.


Vandaar de nieuwe functie van algemeen directeur. Claeys was zowel secretaris van de gemeente als van het OCMW. (DBEW)