Kazerne maakt plaats voor woningen

De bestemming van de gronden van de gewezen rijkswachtkazerne in de Roeselarestraat wordt omgevormd tot woongebied, waardoor er op termijn achttien woningen kunnen komen.

De gemeenteraad keurde de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Oude Rijkswachtkazerne' goed. "Er volgt nog een openbaar onderzoek van zestig dagen", aldus burgemeester Dirk Cardoen (Inspraak). "Aan de straatzijde komt een blok met zes sociale woningen. Op de onbebouwde gronden rondom de oude rijkswachtkazerne komt een twaalftal percelen voor open bebouwing."

375.000 euro

Het leegstaande kantoor- en wooncomplex, dat door het OCMW aangekocht werd voor 375.000 euro, krijgt dus opnieuw een nieuwe bestemming. Na de politiehervorming in 2001 werd het al de nieuwe stek van de milieudienst van de lokale politie Arro Ieper. Die milieudienst verhuisde intussen naar het nieuwe hoofdcommissariaat van de politiezone, nabij Flanders Language Valley in Ieper. (DBEW)