Kasteelstraat richting Geluveld afgesloten

Normaliter vangen vandaag de wegen- en rioleringswerken in de Kasteelstraat richting Geluveld aan en zal daardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn vanaf de A19 in de richting van ambachtelijke zone De Polderhoek. De Kasteelstraat wordt volledig vernieuwd. Na de aanleg van de nieuwe rotonde aan het druk kruispunt De Kortekeer gaat dit nu om de volgende fase. Tijdens de heraanleg zal het verkeer worden omgeleid via de Wervikstraat (N303) tot aan de rotonde met de Menenstraat (N8). Vervolgens richting Ieper tot in Geluveld en dan rechtsaf via de Kasteelstraat naar de ambachtelijke zone De Polderhoek. Het verkeer komende van de A19 dat richting centrum Beselare moet, kan verder de omleiding volgen via de Proostdiestraat, de Vuilewaasstraat, de Potteriestraat en de Geluwestraat tot aan Beselareplaats. Deze verkeerssituatie zal vermoedelijk duren tot begin juli. (DBEW)