Kapwerken in het Kasteeldomein

In september komt de vzw Bosgroep IJzer & Leie langs om het Kasteeldomein op te frissen. Concreet worden heel wat bomen geveld en uitgesleept. Dit gebeurt om de veiligheid in het park te garanderen en om gezonde bomen de nodige ruimte en licht te geven. De kapwerken kunnen tijdelijk wat hinder veroorzaken voor de bezoekers.


(DBEW)