Inwoners bezorgd over plannen Beselareplaats

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ZONNEBEKE

Het huidige bestuur plant nieuwe appartementsgebouwen, een ondergrondse parking extra groen en handelszaken op Beselareplaats in Beselare.
Foto Eric Flamand Het huidige bestuur plant nieuwe appartementsgebouwen, een ondergrondse parking extra groen en handelszaken op Beselareplaats in Beselare.
Er is bij de inwoners van Beselare nogal wat bezorgdheid over de plannen met Beselareplaats. Maken het oude gemeentehuis en de pastorie plaats voor grote appartementsblokken? De huidige schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Vandoolaeghe (#Team 8980) en N-VA staan lijnrecht tegenover elkaar.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Vandoolaeghe (#Team 8980): "We maken van Beselareplaats een gezellige plaats om te wonen aangepast aan de hedendaagse noden. De gebouwen worden ingeplant op een manier waardoor het mogelijk wordt om het marktplein uit te breiden met een groene ruimte, toegankelijk voor iedereen", aldus Vandoolaeghe. "Omdat we het belangrijk vinden dat een gemeente leeft, hebben we gevraagd om ook ruimte te voorzien voor handelszaken. Een ondergrondse parking moet ervoor zorgen dat je er nog steeds kan parkeren. Kortom, we willen in Beselare een project uitwerken op maat van de gemeente, een project dat geen schokeffect zal teweegbrengen, geen extra parkeermoeilijkheden zal opleveren, maar ook een project dat jonge gezinnen de kans geeft in het centrum te wonen. Het centrum van Beselare wordt een gezellige ontmoetingsplaats."


Koen Descheemaeker, lijsttrekker voor N-VA: "Het huidig bestuur heeft heel wat huizen en gronden aangekocht op Beselareplaats, in de Wervikstraat en de Warden Oomlaan. Uiteindelijk werd één bouwpromotor geselecteerd. De promotor zou heel het blok kunnen kopen voor een prikje. Om alles te verwerven heeft de gemeente zelf ongeveer het dubbele betaald. En de plannen bestaan uit het platgooien van alle woningen en het bouwen van vier appartementsblokken. Dit is voor N-VA compleet onaanvaardbaar", aldus Descheemaeker. "Met N-VA staan wij voor het behoud van de ziel van onze dorpen. Nieuwbouw kan enkel in beperkte mate en moet in de lijn liggen met de bestaande gebouwen. Voor ons is dit een breekpunt. De bestaande plannen moeten ingetrokken worden." (DBEW)