Hoog tijd om trucks uit Zandvoorde te weren

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ZONNEBEKE

Een truck rijdt door de dorpskern van Zandvoorde.
Foto Eric Flamand Een truck rijdt door de dorpskern van Zandvoorde.
De dorpskernvernieuwing in het kleine Zandvoorde wordt de komende legislatuur een bijzonder groot dossier voor het toekomstige gemeentebestuur. Inwoners vragen onder meer maatregelen tegen het zwaar doorgaand verkeer. Wat staat er op stapel? En wanneer?

"De plannen voor de dorpskernvernieuwing zijn nog niet definitief", zegt huidig burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). "We hopen dat de werken volgend jaar in het najaar van start kunnen gaan. Er was al eens een bewonersvergadering en met de plannen trekken we nog eens naar de inwoners. De raming van de kosten bedraagt meer dan drie miljoen euro, waarvan de helft ten laste van de gemeente. De rest betaalt Aquafin en de Vlaamse Milieu Maatschappij. De klachten in Zandvoorde gaan voornamelijk over overdreven snelheid. We zullen dus asverschuivingen voorzien en het beurtelings parkeren afschaffen. We opteren voor vaste parkeervakken waardoor bestuurders verplicht worden om zigzag te rijden. We kozen bij de heraanleg van de Osselstraat in Passendale ook voor vaste parkeervakken en dat valt daar bijzonder goed mee. Het zwaar vervoer in Zandvoorde blijft een probleem. Er zijn controles, maar de politie kan daar niet elke dag staan."


Lijsttrekker Luk Hoflack (In Samen Spraak): "De aanleg van een gescheiden riolering in Zandvoorde biedt de opportuniteit om ook meteen de de dorpskern van Zandvoorde te herinrichten. Naar aanleiding van die werken moeten er verkeersremmende maatregelen genomen worden die op een structurele en verkeersveilige manier de snelheid van het doorgaand verkeer in de dorpskern moeten afremmen. Bij deze herinrichting moet er ook een nieuwe openbare ledverlichting geplaatst worden, waardoor de lichten niet meer om 23 uur zullen moeten doven maar wat langer kunnen blijven branden, wat goed is voor de verkeersveiligheid. Het straatmeubilair moet vernieuwd worden. Het dorp waar de vader van Jacques Brel werd geboren, moet echter terzelfdertijd de eigenheid van een echt landelijk dorp behouden en verder uitstralen." (DBEW)