Gouverneur tikt gemeente Zonnebeke op de vingers

Koen Descheemaeker (N-VA) krijgt gelijk van de gouverneur.
RV Koen Descheemaeker (N-VA) krijgt gelijk van de gouverneur.
Na de gemeenteraad van november heeft N-VA Zonnebeke klacht ingediend bij de gouverneur over het feit dat het schepencollege weigert de in- en uitgaande e-mails aan het gemeentebestuur in een register op te nemen. Gouverneur Carl Decaluwé geeft de oppositiepartij gelijk en vraagt richtlijnen op te stellen. 

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) diende in november het voorstel in om alle raadsleden wekelijks een overzicht te bezorgen van alle e-mails en de gewone briefwisseling. De meerderheid van #Team 8980 ging hier niet op in. “Alle diensten samen krijgen per week ongeveer achtduizend e-mails”, reageerde burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) toen. “Er is een register van inkomende e-mails, maar niet van uitgaande.”

“De meerderheid stemde dit agendapunt weg en de gemeenteraadsleden, zowel van meerderheid als oppositie, blijven dus verstoken van cruciale informatie waar ze recht op hebben”, vindt Koen Descheemaeker. “De gouverneur roept de algemeen directeur op richtlijnen kenbaar te maken bij zowel het gemeentepersoneel als bij de schepenen. Hij wijst er bovendien op dat het elektronisch communicatieverkeer hier aan belang in wint. We hopen dat het schepencollege zich vanaf nu aan de wettelijke verplichtingen houdt en op de volgende gemeenteraad gaan we de richtlijnen agenderen en erop toezien dat het schepencollege zich eindelijk aan de regels houdt. De oppositie informatie onthouden, is een teken dat bepaalde zaken het daglicht niet mogen zien.”