Geen afschaffing algemene gemeentebelasting

De oppositiepartij sp.a stelde tijdens de gemeenteraad voor om vanaf volgend jaar de algemene gemeentebelasting van 100, 75 en 50 euro af te schaffen omwille van de gezonde financiële toestand van de gemeente.

De meerderheid gaat daar niet op in omdat dit jaarlijks een verlies van 510.000 euro aan ontvangsten zou betekenen. "Er is financiële ruimte voor een afschaffing", aldus fractieleider Franky Bryon (sp.a).


"De schuldgraad daalt van 45 procent naar in 2019 nog 32 procent. De meeste investeringen zijn achter de rug. " Opvallend tijdens het debat was dat de eerste reactie kwam van fractieleider Joachim Jonckheere (CD&V).


"Verlagen is gevaarlijk", liet hij horen. "We hebben niet die marge om de algemene gemeentebelasting te laten vallen", reageert schepen van Financiën Luk Hoflack (N-VA). De algemene gemeentebelasting blijft dus 100 euro per gezin per jaar.


Eenoudergezinnen met kinderen betalen 75 euro, een gezin waarvan het gezinshoofd een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering krijgt, betaalt 50 euro.


(DBEW)