"Van mijn huidige collega's ken ik bijna niemand meer"

BURGEMEESTER DIRK CARDOEN OVER DE HANDDOEK DIE HIJ NA 38 JAAR GOOIT

Dirk Cardoen in zijn kantoor, waar hij de deur in januari voorgoed achter zich dichttrekt.
Foto Eric Flamand Dirk Cardoen in zijn kantoor, waar hij de deur in januari voorgoed achter zich dichttrekt.
Een nieuw jaar, een nieuwe burgemeester. Althans in Zonnebeke, waar Dirk Cardoen (75) na zo maar even 38 jaar gemeentepolitiek de fakkel doorgeeft aan Dirk Sioen. Maar hij is blij dat het bijna voorbij is. "Van mijn collega-burgemeesters ken ik bijna niemand meer."

"Ik zat eerst 12 jaar in de oppositie en nadien 26 jaar in de meerderheid", blikt Cardoen terug. "Van die 26 jaar heb ik er 14 als eerste schepen doorgebracht. Sinds 1 mei 2003 was ik dan burgemeester. Die datum waarop ik de sjerp overnam van mijn voorganger Maurice Bourgeois - een socialist - was ook symbolisch: op het Feest van de Arbeid. Mooier kon toch niet voor een socialist? Trouwens, het was zelfs op mijn voorstel dat we de burgemeesterswissel dan doorgevoerd hebben, want eigenlijk kon ik al in januari starten."

Gemeenschapscentrum

In al die jaren, goed voor zowat 380 gemeenteraden, kon Cardoen uiteraard ook heel wat realiseren. "Zoals de aanleg van de ambachtelijke zone De Polderhoek, toen nog als schepen", klinkt het. "Ik mag me daar wel de 'peter' van noemen. Nog zo'n mooie realisatie is de nieuwe brandweerkazerne, die ideaal gelegen is. En natuurlijk ook het GC De Leege Platse in mijn eigen Beselare. Al kan je me niet verwijten dat ik chauvinistisch ben geweest. Zonnebeke en alle deelgemeenten kregen een nieuw gemeenschapscentrum, met Beselare als laatste in het rijtje. Al zeg ik er wel bij dat daar het mooiste GC te vinden is. (lacht) We hebben voorts ook heel het kasteeldomein kunnen uitbreiden. Het is geklasseerd en we kregen subsidies van Vlaanderen en de provincie. Via mijn relaties binnen de N-VA had ik in die toelagen toch wel een belangrijke inbreng. En dan is er nog de bevolkingsgroei, dankzij de vele nieuwe verkavelingen. Of de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Hoeveel gemeenten hebben dat nog?"

Mondiger

Een mooie carrière, maar toch is Cardoen blij dat het binnenkort voorbij is. "Kijk, één en ander is me beginnen opvallen", zegt hij. "Wanneer ik tegenwoordig aanwezig ben op vergaderingen van intercommunales, dan ken ik van de collega's-burgemeester bijna niemand meer. Al mijn ambtgenoten van destijds zijn weg. Soms vroeg ik me op die vergaderingen zelfs af wat ik daar eigenlijk deed. Vroeger was er ook nog dankbaarheid, maar als het tegenwoordig goed is, dan is dat maar normaal. De mensen zijn ook een pak mondiger geworden."


Maar wat dan met al die tijd die vrijkomt? Dirk Cardoen is al sinds 1961 landmeter en blijft dat ook. Maar voorts heeft hij intussen ook vier kleinkinderen: Léon, Jerome, Romain en Elisa. "En zij zijn heilig", klinkt het. "Daarnaast reizen mijn vrouw Rita en ik ook erg graag. En er zal meer tijd zijn om te gaan wandelen." En misschien ook wat meer tijd om Club Brugge te volgen? "Ik ga al sinds mijn tiende kijken naar blauw-zwart. Ik ben een fan in hart en nieren, maar nu ook niet fanatiek."


Terwijl Cardoen wat meer van zijn vrije tijd kan genieten, laat hij Zonnebeke in handen van Dirk Sioen. Oftewel 'Sioentje', zoals Cardoen hem zelf noemt. "Ik gaf hem de goede raad om naar de mensen te luisteren. Vooral wat ze in het begin zeggen, is belangrijk. Rechtlijnigheid is essentieel in de politiek: ja is ja, en nee is nee. Je mag de mensen niet aan het lijntje houden."