“Meer omheining dan ooit door everzwijnen en wolf”: jagers kaarten probleem voor ander wild aan

Het gebeurt vaker dat reeën blijven hangen in omheiningen en zo een trage dood sterven. Dit gebeurde recent in Zonhoven.
RV Het gebeurt vaker dat reeën blijven hangen in omheiningen en zo een trage dood sterven. Dit gebeurde recent in Zonhoven.
Nog te vaak geraakt reewild in omheiningen verstrikt met een trage dood als gevolg. Dat zegt Guido Baeten, een jager uit Zonhoven die aan de alarmbel trekt. “Een pak omheining voor everzwijnen en zelfs voor de wolf, maar niemand die de nadelen durft belichten”, vindt hij.

Er ligt nog weinig natuurgebied in Limburg waar je na enige tijd wandelen géén omheiningsdraad zou tegenkomen. Percelen en domeinen worden afgebakend, en vaak met de nodige ijzeren draden. Sinds de komst van de everzwijnen een tiental jaar geleden, is dat aantal draden gestegen. 

“Het gaat vooral om omheiningsdraad langs gewestwegen, maar ook in natuurgebieden”, zegt Guido Baeten, zelf al jarenlang jager in Midden-Limburg. “Geregeld stellen we vast dat er een ree of bok vast hangt in zo’n draad. Soms hangen ze daar dagenlang voor ze effectief sterven. Over een gruwelijke dood gesproken.”

Niet minder maar meer

Tegelijk wijst Baeten naar de komst van de wolf. “Ook hier gaat het steeds om omheinen. In de jaren negentig en tweeduizend spraken we steeds over het wegwerken van draad en omheiningen, maar er zijn er doorheen de jaren alleen maar bijgekomen.”

Jan Loos van Welkom Wolf en Landschap Vlaanderen veegt de oproep van Baeten van tafel en heeft het over echte ‘jagerspraat’. “Wat de wolf betreft is er geen énkele omheining bijgekomen”, vertelt hij. “Elke omheining die er al stond zou wél elektriciteitsbedrading moeten krijgen. De schapen of andere dieren stonden toch al achter draad? Wat is het verschil met één draad erboven waar stroom op staat? Die theorie klopt dus al niet.”

Massaal veel draad langs natuurgebied heeft nadelen voor ander wild.
Repro Mine Dalemans Massaal veel draad langs natuurgebied heeft nadelen voor ander wild.

Over everzwijnen bevestigt Loos dat er inderdaad veel omheiningen zijn bijgekomen. “Maar dan gaat het meestal over bijzonder laag gespannen draad. Op een halve meter van de grond, waar de wandelaar zo over stapt, het ree probleemloos over springt en zelfs de vos onderdoor kruipt. Het wordt gebruikt om velden en gewassen af te spannen, of zelfs tuinen en ander privédomein.”

Meer jagen

Baeten durft ook het nut van dergelijke omheiningen in vraag stellen. “Er zijn voorbeelden genoeg waar ze soms ondersteboven worden gelopen en dat volledige oogsten toch naar de knoppen zijn. Meer inzetten op jacht om de everzwijnen terug te dringen, zal de enige échte oplossing zijn. Zo drijf je het probleem terug én zullen er geen reeën en ander wild onnodig gedood worden. Maar plots alle tuinen, velden en domeinen massaal gaan afspannen is niét de oplossing." 

Loos vindt dan weer dan de jager net weer zijn favoriete bezigheid wil promoten: méér jacht, onder het mom van ‘het redden van ander wild’.