Buurt blijft verder strijden tegen grote kippenkwekerij

De buren pikken het niet dat Vlaams minister Joke Schauvliege toch een milieuvergunning afgeleverd heeft.
Foto Joeri Seymortier De buren pikken het niet dat Vlaams minister Joke Schauvliege toch een milieuvergunning afgeleverd heeft.
De buurt van Ro en de Spinhoutstraat in Zomergem reageert fel op het nieuws dat minister Joke Schauvliege -ondanks alle protest- een vergunning aflevert voor een kippenkwekerij voor 80.000 kippen in hun buurt.

Het actiecomité Liever Open Ruimte legt zich niet neer bij de beslissing. "Blijkbaar wegen de landbouwaspecten voor de minister zwaarder dan haar bevoegdheid voor natuur", zegt Wim La Fontaine van het actiecomité. "De kans dat de kwekerij er komt, is nu weer groter. Wij vrezen geurhinder, geluidshinder, problemen met de waterhuishouding, impact op de gezondheid, een verschralende natuur, en gevolgen voor de mobiliteit en het landschappelijk karakter. Ook de verkeersveiligheid van de schoolkinderen in de dorpskern Hansbeke wordt genegeerd."


Minister Schauvliege levert de vergunning af omdat de verschillende adviezen die op haar bureau gelegd werden, unaniem positief waren. De hinder zou volgens die adviezen op alle vlak tot aan 'aanvaardbaar niveau' beperkt worden. Het bedrijf zou langs de N461 komen, en dat is op papier een gewestelijke verbindingsweg naar de E40.


"Als we de argumentatie van de minister lezen, lijkt het om een ander dossier te gaan", zuchten de buren. "Een kort bezoek aan de buurt had de minister mogelijk op andere gedachten kunnen brengen. We beraden ons nog met het actiecomité, maar de kans is groot dat we de strijd verder zetten en in beroep gaan bij de Raad van State. Dat wordt dan een beroep dat zou lopen naast ons lopende beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omtrent de stedenbouwkundige aspecten. Deze kwekerij kan en mag er op die plaats niet komen", besluit La Fontaine nog.


Ook de gemeente Zomergem is een zware tegenstander van de industriële kippenkwekerij en is niet te spreken over de beslissing van de minister. Ook daar worden verdere stappen overwogen. (JSA)