Zoerselse schepen voor Gelijke Kansen (N-VA) verkiest meldpunten boven praktijktesten in strijd tegen discriminatie

Schepen voor Gelijke Kansen en Integratie Cindy Van Paesschen (N-VA).
Cindy Van Paesschen Schepen voor Gelijke Kansen en Integratie Cindy Van Paesschen (N-VA).
De afgelopen weken stonden praktijktesten om discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bloot te leggen hoog op de politieke agenda. De Zoerselse schepen voor Gelijke Kansen en Integratie Cindy Van Paesschen (N-VA) wil discriminatie uitsluiten met behulp van meldpunten. Tegenover de praktijktesten staat ze argwanend. “Het gevoel van een heksenjacht op zelfstandigen, kmo’s en verhuurders leidt mogelijk tot verzuring in de gemeente.”

Sinds juli 2012 zit Zoersel samen met Zandhoven, Malle, Schilde, Wijnegem en Wommelgem in het Inter Gemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) van de Interlokale Vereniging voor Lokaal Woonbeleid (IVLW,) begeleid door IGEAN. Dit jaar trad ook Ranst toe tot het project. Zowel het IVLW als Unia ondersteunen het gelijkekansenbeleid in Zoersel. 

Wie zich in Zoersel gediscrimineerd voelt op de woonmarkt, kan zich richten tot het meldpunt van het IVLW. Dat orgaan zal de klacht opvolgen. Samen met de gemeente wordt er gezocht naar een oplossing. Zoerselaars die zich gediscrimineerd voelen op het vlak van arbeid, huisvesting, onderwijs, media, politie, internet, geweld of vernieling, kunnen dan weer terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Dat zal de klacht evalueren en samen met de betrokken persoon een passende oplossing uitwerken. 

Geen heksenjacht

Met al die meldpunten wil Van Paesschen eender welke vorm van racisme aanpakken en iedereen gelijke kansen geven. “We streven naar een gezond klimaat, waarin alle burgers zich goed voelen. Tevens willen we niet dat onze zelfstandigen, kmo’s en verhuurders denken dat er een heksenjacht zou komen, die mogelijk zou leiden tot verzuring in de gemeente”, zegt ze. 

De gemeente wil het goede voorbeeld geven door met strikte regels in haar eigen organisatie discriminatie te vermijden. “Alle personeelsleden hebben de mogelijkheid met drie vertrouwenspersonen of de preventiedienst contact op te nemen als ze zich benadeeld of gediscrimineerd voelen. De inwoners hebben een platform gekregen waarop ze in contact kunnen treden met de klachtenambtenaar om klachten over de gemeente met betrekking tot discriminatie te uiten. Dat kan ook via de Vlaamse ombudsman”, verduidelijkt Van Paesschen.