Zoerselse leiders blij dat zomerkampen mogen doorgaan: “Maar de organisatie wordt nog een grote uitdaging”

De Zoerselse jeugdbewegingsleiders zijn blij dat de zomerkampen mogen doorgaan.
Femke Verheyen De Zoerselse jeugdbewegingsleiders zijn blij dat de zomerkampen mogen doorgaan.
Vrijdagavond viel de beslissing dat de zomerkampen ondanks de coronacrisis toch mogen doorgaan. Dat mag wel enkel in contactbubbels van maximaal vijftig personen. Op dat nieuws reageren Chiro Waks, KLJ en Scouts Zoersel positief, ook al bestaat nog niet over alles duidelijkheid. “Het is natuurlijk de grote vraag of het kamp wel even plezant kan zijn als normaal”, aldus Niels Van Winckel (19), groepsleider van Scouts Zoersel. 

De ministers van Jeugd hebben in overleg met de virologen de knoop doorgehakt over de zomerkampen. Die mogen doorgaan, maar er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de contactbubbels beperkt blijven tot vijftig personen. Daarnaast zullen er strenge hygiënische voorschriften gelden. 

Zo komt er ook voor de jeugdbewegingen in Zoersel een einde aan de onzekerheid over het feit of ze nu op kamp zouden mogen of niet. “Het is bangelijk dat we toch al iets met onze leden mogen doen”, zegt KLJ-groepsleider Pieter Van Ginkel (22). Klassieke spelen als ‘Dikke Bertha’ zullen wel niet kunnen. “We vertrouwen voor wat mag en niet mag op het gezond verstand van onze leiding”, zegt Charlotte Vertongen, groepsleidster van Chiro Waks Zoersel. 

Flexibel

Het besluit roept toch heel wat vragen op. Zo is het onduidelijk of met iedereen op kamp gaan mogelijk is. Terwijl Chiro en Scouts Zoersel normaliter met een honderdtal leden en begeleiders op kamp gaat, loopt dat bij KLJ Zoersel op tot honderdvijftig personen. Voor Chiro Waks en de Scouts betekenen dat twee bubbels, voor KLJ Zoersel zelfs drie. Op zich kan iedereen samen op kamp, indien de contactbubbels qua slapen, eten en materiaal per contactbubbel gesplitst worden. “Spelmateriaal voor drie groepen voorzien, wordt niet evident”, verduidelijkt Van Ginkel. 

De timing om dat alles te bekijken, komt wel wat ongelukkig. “Het is vlak voor de examens. We hebben ook andere dingen aan ons hoofd”, vertelt Van Winckel. Toch zullen de drie jeugdbewegingen snel overgaan tot intern overleg. “De organisatie wordt een grote uitdaging. We komen morgen (zaterdag, red.) samen met de groepsleiding en volwassen begeleiders om alles te bespreken. Veel activiteiten zullen anders moeten, maar met het probleemoplossend denken en de flexibiliteit van Chiro Waks wordt dat geen probleem”, besluit Vertongen. 

Scouts Zoersel trekt normaal met een honderdtal leden en begeleiders op kamp.
Niels Van Winckel Scouts Zoersel trekt normaal met een honderdtal leden en begeleiders op kamp.
Klassieke kampverschijnselen als een 'vleeshoop' zijn uit den boze.
Femke Verheyen Klassieke kampverschijnselen als een 'vleeshoop' zijn uit den boze.