Zoersel geeft 25 procent korting op culturele activiteiten aan mensen met een Europese gehandicaptenkaart

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.
rv De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.
De gemeenteraad van Zoersel heeft op voorstel van Cindy Van Paesschen (N-VA) de erkenning van de European Disability Card als onderdeel van het meerjarenplan goedgekeurd. Die kaart vergemakkelijkt de toegang tot cultuur-, sport-, en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.

De European Disability Card zorgt ervoor dat personen met een beperking hun beperking makkelijker kunnen aantonen. Daarnaast genieten ze ook van een aantal voordelen bij een deelname aan sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding. Het Europese project vond al zijn ingang in lidstaten Estland, Finland, Cyprus, Italië, Malta, Roemenië, Slovenië en België. 

Cultuur

Ook Zoersel wil partner worden van het Europees initiatief. De gemeente geeft 25 procent korting op culturele activiteiten aan personen die over een dergelijke kaart beschikken. Via webshop.zoersel.be kunnen online tickets besteld worden, als de dienst vrije tijd op de hoogte is dat de besteller in bezit is van een European Disability Card.

Aanvraag

Wie zelf een European Disability Card wil aanvragen, moet dat doen bij de instelling waar hij of zij een dossier heeft. Dat kan dat via de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid via het contactformulier. Verder gaat het ook langs het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Daarbij gebeurt de aanvraag via het digitale loket mijnvaph.be of het contactformulier van het provinciale kantoor. De sociale dienst van de instelling, het OCMW of het ziekenfonds kunnen daarin ondersteuning bieden. 

Op basis van de rijksregisternummer wordt een pasfoto uit het Rijksregister gehaald. Daarna wordt de kaart aangemaakt. Kinderen die nog geen kids-ID hebben, zullen een kaart krijgen zonder foto. Ongeveer een maand tot uiterlijk zes weken na de aanvraag zal de post de European Disability Card bezorgen.

De European Disability Card is gratis en vijf jaar lang geldig.