Voormalig OCMW-voorzitter vraagt sociale kruidenier draaiende te houden: “In deze periode hebben de meest kwetsbaren het extra moeilijk”

Schryvers (links) en Van Paesschen (rechts) met de vrijwilligers van De Netzak.
Cindy Van Paesschen Schryvers (links) en Van Paesschen (rechts) met de vrijwilligers van De Netzak.
Op donderdag 19 maart noodzaakte de coronamaatregelen de gemeente Zoersel de sociale kruidenier De NetZak te sluiten. Voormalig OCMW-voorzitter en CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers roept op om op een alternatieve manier de werking toch te laten doorgaan. Volgens schepen voor Sociale Zaken en Armoede Cindy Van Paesschen (N-VA) en burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is dat onuitvoerbaar. “Wél bieden wij de Z-passers en andere sociaal zwakke dorpsgenoten extra financiële ondersteuning.”

Het gemeentebestuur besloot De NetZak te sluiten om geen risico’s te nemen voor de klanten enerzijds en de grotendeels gepensioneerde vrijwilligers anderzijds. Daardoor kunnen de inwoners van Zoersel met een laag inkomen in het bezit van een Z-pas niet meer terecht bij de sociale kruidenier om voedingsmiddelen of producten voor persoonlijke hygiëne en het huisonderhoud aan verlaagde prijzen te kopen. 

De voormalige burgemeester vindt het jammer dat het gemeentebestuur niet naar alternatieven zoekt. “Zo zou er toch met een bestel- en afhaalsysteem aan het onthaal van het gemeentehuis gewerkt kunnen worden. Desnoods gebeurt dat ook met steun van het lokale bestuur of tijdelijk werklozen van de gemeente. Vrijwilligers zouden de bestelling dan zelfs aan huis kunnen leveren. In deze crisis hebben de meest kwetsbaren het extra moeilijk. Laat ons daarom allemaal samen zorgen dat die niet uit de boot vallen, ook al vraagt dat extra inspanningen en een andere manier van werken”, besluit Schryvers.

Ook Vlaams Belang Zoersel had van de burgemeester en schepenen het goede voorbeeld verwacht. “Omdat het politieke gebeuren grotendeels stil ligt, hadden zij De NetZak misschien zelf kunnen open houden. Het gaat immers over een zeer beperkte openingsduur in een uitzonderlijke periode. Dit is een gemiste kans”, zegt Stan Meeussen, lid van het Bijzonder Comité van Vlaams Belang Zoersel.

Gemeentepersoneel

Huidig OCMW-voorzitter Van Paesschen beseft dat de kwetsbaren het dubbel moeilijk hebben in de coronatijden. “Maar de sociale kruidenier open houden, al is het in beperkte mate, is onmogelijk. Onze reguliere vrijwilligers van De NetZak behoren tot de risicogroep. De administratief gemeentelijke medewerkers zijn tot het minimum gedecimeerd en dus niet in staat de diensten van De NetZak op zich te nemen.”

Daarin treedt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) haar bij. “Er is hard geprobeerd om De NetZak op bestelling te laten draaien. Dat bleek onmogelijk door de leeftijd van onze vrijwilligers. Het gemeentepersoneel laten overnemen, klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Zoals overal in deze periode zijn er meer zieken en afwezigheden door ofwel ziekte ofwel sociale omstandigheden, terwijl de dienstverlening gewoon moet doorgaan. Als werkgever laten we bovendien zoveel mogelijk werknemers thuiswerken. De sociale dienst heeft zoals in alle gemeentes zeker niet minder werk dan voorheen.”

Ze beargumenteert verder dat de werkdruk door de federale crisisfase verhoogd is voor wie nog aan het werk is. “De werking van de NetZak is een complex logistiek gegeven. Telkens worden er nieuwe contactbubbels gemaakt, wat gewoonweg niet mag in deze coronacrisis. Bovendien gaan Z-passers ook naar andere winkels. Het winkelen in verschillende zaken moet net beperkt worden.”

Financiële tegemoetkoming

Het gemeentebestuur ging volgens Van Paesschen en Verstreken meteen op zoek naar een oplossing om de kortingen die de klanten mislopen, op te vangen. Met een aantal maatregelen wil het OCMW de Z-passers extra ondersteunen. “De sluiting van de sociale kruidenier betekent niet dat wij onze sociaal zwakke cliënten aan hun lot overlaten, in tegendeel. We houden er rekening mee dat zij nu hun aankopen in de reguliere handel moeten doen en dat dit negatieve gevolgen heeft op hun budget. Indien onze cliënten ondervinden dat zij niet rondkomen met hun budget, kunnen ze bij het OCMW per telefoon een eenvoudige aanvraag doen voor bijkomende steunverlening. Er wordt per gezin en per week een bepaald vast bedrag, aangevuld met een bedrag per bijkomend gezinslid toegewezen en bij hoogdringendheid uitbetaald.”

Voor maart komen al drie weken in aanmerking voor bijkomende steunverlening. “Voor de komende maanden volgen wij de situatie op de voet, maar houden er nu al rekening mee dat voor de maand april gedurende vier weken zal uitbetaald worden”, verduidelijkt Van Paesschen. Dat is voor Schryvers echter niet voldoende. “De financiële tegemoetkoming is niet voor alle klanten, maar enkel voor wie met rekeninguittreksels kan aantonen dat ze niet voldoende middelen hebben om basisproducten te kopen. Enkel voor acute situaties zal een toeslag gegeven worden.”

Sociale dobber

Schryvers betreurt verder ook het feit dat het sociaal contact van de gezellige ontmoetingsplaats die De NetZak iedere donderdag vormt, voor de extra kwetsbaren in de gemeente wegvalt. Dat begrijp burgemeester Verstreken. “Voor iedereen is het sociale aspect een zware dobber, en zeker voor sommige van onze klanten. De actie met de buurtcomités en Crescendo waarbij spontane vrijwilligers de kwetsbaren en 75-plussers in onze gemeente ondersteunen, kan hopelijk daar iets voor betekenen. Daarvoor is trouwens goed samengewerkt met raadslid Schryvers.”