Speelplaats weer open na schooltijd

De gemeente gaat vanaf 6 demcember de speelplaats van basisschool Pierenbos in deeldorp Halle opnieuw openstellen na de schooluren. De school verhuisde recent naar een nieuwbouw, waardoor het tijdelijk praktisch niet mogelijk was om de speelplaats na schooltijd te openen. Kinderen uit de buurt zullen er in hun vrije tijd weer kunnen spelen. Het lokale wijkcomité engageert zich om mee een oogje in het zeil te houden. (KDC)