Schepencollege gaat door, maar wel met voldoende afstand en microfoons

Het schepencollege vindt plaats in de raadszaal.
Olivier Rul Het schepencollege vindt plaats in de raadszaal.
Door de coronacrisis besloot het Zoersels gemeentebestuur alle vergaderingen en raden af te gelasten. Enkel het college van burgemeester en schepenen gaat door. 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd de gemeenteraad van dinsdag 17 maart gecanceld. Wel wilde het gemeentelijk bestuur koste wat het kost de schepencolleges nog wel laten plaatsvinden, omdat dat in een crisistijd meer dan nodig is. Daarbij worden wel voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Het college gaat niet meer door in een kleinere ruimte zoals voorheen, maar de burgemeester en schepenen houden hun bijeenkomst in de raadszaal. Op die manier kunnen ze de voorgeschreven afstand bewaren door de microfoons te gebruiken.