Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL vraagt om wangedrag gemeenteraadsvoorzitter te onderzoeken

Gemeentehuis Zoersel.
Benoit De Freine Gemeentehuis Zoersel.
Naast Vlaams Belang kant ook h-EERLIJK ZOERSEL zich tegen de gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA). Bij het goedkeuren van het burgemeesterbesluit om de gemeenteraad virtueel te laten doorgaan, liet hij h-EERLIJK ZOERSEL-gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert geen tussenkomst doen. Dat druist volgens de oppositiepartij in tegen het huishoudelijk reglement. Daarom vraagt ze de gouverneur en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dit te onderzoeken.

Afgelopen maandag 27 april heeft h-EERLIJK ZOERSEL een formeel schrijven gericht aan de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De aanleiding daartoe was de gemeenteraad van dinsdag 21 april. Die ging van start met het burgemeesterbesluit om een virtuele gemeenteraad te houden. Alvorens tot stemmen over te gaan, wilde Sleeuwaert een tussenkomst doen om onder meer het bestuur te bedanken om toch een virtuele vergadering in plaats van dat via e-mail te doen.

De manier waarop de voorzitter ons als oppositie behandelt, kan echt niet langer. Dit moet stoppen

Jos Vekemans, partijvoorzitter h-EERLIJK ZOERSEL

Daarbij wilde hij de gemeenteraadsvoorzitter eveneens vragen een respectvolle houding aan te nemen als eerste burger van Zoersel en vertegenwoordiger van zowel de meerderheid als de oppositie. “In eerdere e-mails aan verschillende gemeenteraadsleden had hij immers respectloze uitdrukkingen en schuttingtaal gehanteerd”, zegt Sleeuwaert. 

Die kans kreeg hij echter niet. De Vos benadrukte aan het begin van de gemeenteraad namelijk dat hij het kort wilde houden en geen uitgebreide speeches zou toelaten. “Ik permitteer me om bij dit agendapunt geen debat toe te laten, omdat dat al gebeurd is met de fractieleiders”, zei De Vos.

Géén tussenkomst

Dat was niet naar de zin van Sleeuwaert en enkele andere gemeenteraadsleden als Charlotte Vercruyssen (h-EERLIJK ZOERSEL) en Wouter Bollansée. Toch volgde er een stemming, waarbij 23 gemeenteraadsleden voor stemden en die 3 gemeenteraadsleden dus niet stemden. Volgens Sleeuwaert druist het in tegen het Decreet Lokaal Bestuur en het Zoersels huishoudelijk reglement dat een gemeenteraadsvoorzitter eenzijdig bepaalt tussenkomsten toe te staan. “Als dat zomaar kan, dan kunnen de meerderheidspartijen oppositieraadsleden in de toekomst het woord weigeren bij elk agendapunt dat de meerderheid niet goed uitkomt.”

Net als Vlaams Belang is h-EERLIJK ZOERSEL niet gediend met de recente e-mails van De Vos gericht aan de fractieleiders en gemeenteraadsleden. “Die staan vol verwijten en aantijgingen. Dat is als voorzitter van de gemeenteraad totaal ongepast. Hij moet net boven de partijen staan en boven de grenzen van meerderheid en oppositie.”

Objectieve beoordeling

De oppositiepartij besloot verdere stappen te ondernemen. “We hebben hier lang en goed over nagedacht, maar het is volgens ons nog de enige manier om uit de impasse te geraken. Het gaat immers van kwaad naar erger”, zegt Sleeuwaert.

In een formeel schrijven aan de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt h-EERLIJK ZOERSEL een onderzoek. “Door dat te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie hopen we dat de feiten een objectieve beoordeling krijgen en dat de nodige stappen genomen zullen worden. De manier waarop de voorzitter ons als oppositie behandelt, kan echt niet langer. Dit moet stoppen”, besluit partijvoorzitter Jos Vekemans.