Opgepompt grondwater moet opnieuw in de grond worden gebracht

Het opgepompt grondwater moet na gebruik opnieuw in de grond worden gebracht
RV Het opgepompt grondwater moet na gebruik opnieuw in de grond worden gebracht
De gemeente Zoersel heeft besloten dat opgepompt grondwater na gebruik verplicht in de nabije omgeving opnieuw in de grond moet worden gebracht in plaats van dat het in een gracht of in de riolering wegvloeit. Een afwijking daarop kan enkel met een gemotiveerde aanvraag bij het schepencollege.

Bij bouw- en rioleringswerken is grondwater oppompen soms een noodzaak. Dat kan echter ongewenste neveneffecten hebben zoals de daling van het grondwaterpeil of geluidsoverlast door dieselgeneratoren. Daar wil de gemeente Zoersel paal en perk aan stellen. Bij elke vergunning dat de gemeente verleent, stelt het reglement dat het opgepompt grondwater opnieuw in de grond gebracht moet worden door middel van retourbemaling, infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Waar mogelijk moet gebruik gemaakt worden van elektrische pompen in plaats van dieselgeneratoren. Zo kan lawaai- en geurhinder vermeden worden. De nieuwe regels voor het oppompen van grondwater zijn één van de acties in het kader van een duurzaam klimaatbeleid.