N-VA Zoersel wilde fruitbomen pastorijtuin enkel verplaatsen om ze te doen overleven: “Laat de rust wederkeren”

Schepen voor Openbaar Groen Danny Van de Velde (N-VA) aan de verplaatste fruitboom aan De Dwergenbergen.
Wanda Van Onckelen Schepen voor Openbaar Groen Danny Van de Velde (N-VA) aan de verplaatste fruitboom aan De Dwergenbergen.
N-VA Zoersel betreurt de heisa rond de vier verplaatste fruitbomen uit de pastorijtuin in Halle Dorp. Ondanks de verwarring meent de bestuurspartij dat ze al het mogelijke gedaan heeft om over de werkzaamheden te communiceren. Bovendien wilde het gemeentebestuur met zijn graafwerken de fruitbomen de kans geven om nog elders van nut te kunnen zijn voor de Zoerselaar.

Afgelopen vrijdagvoormiddag verplaatsten de gemeentediensten vier fruitbomen van de pastorietuin naar De Dwergenbergen. Dat zette kwaad bloed bij h-EERLIJK ZOERSEL en burgerbeweging OverHal, die de actie beschouwden als een onnodige provocatie. “De dorpsgemeenschap voelt zich tegen de borst gestoten”, klonk het. “We hebben de fruitbomen niet verwijderd, maar verplaatst. Bovendien luisteren wij wél naar de Hallenaar. Als uitvoerend bestuur zouden wij in principe al aan de werken voor de nieuwe dorpszaal begonnen kunnen zijn. Maar uit respect doen wij dat niet”, zegt schepen voor Openbaar Groen Danny Van de Velde (N-VA).

Hydraulische graafmachine

Met de verplaatsing van de bomen wilde het gemeentebestuur zeker zijn dat de fruitbomen niet verloren zouden gaan bij de aanvang van de werken, die aankomende zomer zullen plaatsvinden als de beroepsprocedure ingespannen door OverHal in het voordeel van de gemeente Zoersel uitdraait. Volgens N-VA Zoersel verwijst h-EERLIJK ZOERSEL ook onterecht naar de sporen die de graafmachine heeft achtergelaten. “Om de fruitbomen met een maximale overlevingskans te verplaatsen, moet er een grote kluit grond uitgegraven worden om genoeg haarwortels te bewaren. Daarvoor was een hydraulische graafmachine noodzakelijk. De overvloedige regenval van de voorbije dagen heeft de zanderige ondergrond omgetoverd tot een heel zachte bodem. Bij graafactiviteiten zorgt dat ervoor dat er steeds sporen achtergelaten worden, ook al werden er inspanningen gedaan om die te minimaliseren. De graafmachine reed steeds in dezelfde sporen en de putten werden opgevuld”, beargumenteert N-VA Zoersel.

Miscommunicatie

Voor de omwonenden van de pastorij was het even schrikken toen de gemeentelijke diensten met graafmachines aan de slag waren in de pastorijtuin. “Zij dachten dat de gemeente al begonnen was met de werken alvorens de uitspraak van de beroepsprocedure gebeurd was”, zegt gemeenteraadslid van h-EERLIJK Zoersel Tom Sleeuwaert. Het gemeentebestuur zette die verwarring recht door vrijdagnamiddag de burgers in te lichten dat de bomen enkel verplaatst waren, en niet verwijderd of gerooid werden. “Normaal was de verplaatsing een week later gepland en zouden wij daar ook open over communiceren. Maar men was al aan de werken begonnen, zonder ons in te lichten”, verduidelijkt Van de Velde.

N-VA Zoersel wenst dat de heisa rond vier verplaatste fruitbomen stopt. “Wij zouden willen dat de rust en kalmte in Halle wederkeert. Als bestuur willen we constructief en opbouwend met iedereen samenwerken”, zegt Van de Velde. Toch zou h-EERLIJK Zoersel graag hebben dat de tuin opnieuw proper gemaakt wordt. “Als we effectief in augustus aan de bouwwerken kunnen beginnen, hoeft dat niet is het herinzaaien nutteloos. Indien de beroepsprocedure nog langer duurt, zullen we daar zeker werk van maken”, besluit Van de Velde.