Monnikenheide klaar voor vervolg renovatie

Residenten van Monnikenheide in hun nieuwe woonhuis.
Foto Laenen Residenten van Monnikenheide in hun nieuwe woonhuis.
Monnikenheide, een centrum dat personen met een beperking opvangt, heeft een eerste stap gezet in de renovatie van het hele centrum. De bewoners en het personeel van Monnikenheide hebben het gloednieuwe woonhuis 'De Eiken' officieel geopend.

Sommige van de gebouwen waar de bewoners, kortverblijvers en dagverblijvers in Monnikenheide verblijven, zijn verouderd en zijn daarom aan vernieuwing toe. Hoewel het centrum al enkele jaren een subsidiedossier heeft lopen, kon het eindelijk toch met eigen middelen de verbouwingswerken starten. Nieuwbouw 'De Eiken' is inmiddels klaar en binnenkort volgt de vernieuwingsoperatie van de bouw 'Monnikenbos'. "We werken in fases zodat onze bewoners stap voor stap kunnen verhuizen en we niet met containerwoningen moeten werken", verduidelijkt directeur Kris De Koninck. "We zijn erg trots op de realisatie van de nieuwe vleugel die volledig is betaald met eigen middelen. Vooral dankzij schenkingen, maar ook met onze jaarlijkse quiz, jogging en het Monnikenheidefeest zamelden we voldoende geld in."


Nu de eerste tien personen met een handicap zijn verhuisd naar een nieuw woonhuis, kan de volgende bouwfase van start gaan. Zodra die klaar is, kan als laatste de verouderde bouw afgebroken worden. (DVGT)