h-EERLIJK ZOERSEL vindt knip Kerkhofweg geen oplossing: “Het probleem wordt gewoon verplaatst”

Volgens h-EERLIJK ZOERSEL zal de knip enkel het probleem verplaatsen.
Google Maps Volgens h-EERLIJK ZOERSEL zal de knip enkel het probleem verplaatsen.
In de week van 6 januari zal de gemeente Zoersel de Kerkhofweg blokkeren voor autovervoer op de kruising met de Halle-Velden. h-EERLIJK ZOERSEL vreest dat deze maatregel zal leiden tot een nog drukkere spits in Halle-Dorp of extra gemotoriseerd verkeer in nog kleinere straatjes: “Wij zijn niet tegen de knip, maar we willen dat die kadert in een globale mobiliteitsvisie rond de schoolomgeving”, zegt Tom Sleeuwaert, gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL. 

De knip in de Kerkhofweg op de kruising met de Halle-Velden zal volgens het gemeentebestuur zorgen voor een veiligere schoolomgeving. Het gemotoriseerd verkeer wordt geweerd, waardoor fietsers en voetgangers veiliger kunnen passeren: “De buurtbewoners vroegen in het verleden al vaker de knip aan te brengen. Naar aanleiding daarvan deed de werkgroep rond het fietsnetwerk in Halle-Zoersel een voorstel. Onderzoek van politie en brandweer wees ook uit dat dit een goede beslissing zou zijn. Nadat de maatregel werd goedgekeurd op de gemeenteraad zal het bestuur de ingreep dan ook uitvoeren”, vertelt Danny Van de Velde, schepen voor Openbare Werken. 

Halmolenweg

Volgens het gemeentebestuur was de knip dringend nodig. Het is een volgende stap in het uitrollen van een fietsnetwerk. Voordien maakte de gemeente een deel van de Halle-Velden in de richting van de Kerkhofweg enkel toegankelijk voor eenrichtingsverkeer. Dat leidde tot meer verkeer via de Kerkhofweg. Daardoor bleef het een gevaarlijk kruispunt. De Kerkhofweg is net breed genoeg om er met de auto door te rijden. Aangezien op de baan ook twee fietspaden uitkomen, creëert de combinatie fietser en auto een gevaarlijke situatie. Door de Kerkhofweg op de kruising met de Halle-Velden ontoegankelijk te maken voor de automobilisten, wordt de situatie voor de vele zwakke weggebruikers in de schoolomgeving een pak veiliger.

De knip zal ervoor zorgen dat heel veel extra auto’s
rond het begin en het einde van het school hun weg
zullen moeten zoeken langs de Halmolenweg.

Tom Sleeuwaert, gemeenteraadslid h-EERLIJK ZOERSEL

Door de verkeersmaatregel zal het verkeer nu afgeleid worden langs de Halmolenweg en Halle-Dorp: “De Halmolenweg zal de hoofdbaan zijn. De rijbaan is in het recente verleden breder gemaakt en daarnaast loopt ook een breed voetpad”, zegt Van de Velden. Volgens h-EERLIJK ZOERSEL zal dat voor een nog ergere spits zorgen: “De knip zal ervoor zorgen dat heel veel extra auto’s rond het begin en het einde van het school hun weg zullen moeten zoeken langs de Halmolenweg. En dat op het drukste moment in Halle”, zegt Tom Sleeuwaert, gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL. 

Nieuwe sluipwegen

De oppositiepartij vreest dat de verkeersafwikkeling via de Halmolenweg en Halle-Dorp niet vlot genoeg zal kunnen gebeuren. Als gevolg daarvan zouden automobilisten een andere weg zoeken om bijvoorbeeld sneller op hun bestemming te raken. Zo leiden verschillende kleine wegen naar de Vogelzang, waarlangs automobilisten een stuk van Halle-Dorp zouden kunnen vermijden: “Banen als de Zonstraat zijn nog smaller dan de Kerkhofweg en hebben een slechte zichtbaarheid op het verkeer in de Vogelzang als ze daarop uitkomen. Het probleem wordt dus gewoon verplaatst”, beargumenteert Sleeuwaert. 

De knip op de Kerkhofweg zal ervoor zorgen dat de Halmolenweg de hoofdbaan wordt om het verkeer in de schoolomgeving af te leiden.
Route2School De knip op de Kerkhofweg zal ervoor zorgen dat de Halmolenweg de hoofdbaan wordt om het verkeer in de schoolomgeving af te leiden.

h-EERLIJK ZOERSEL wil dus een volledig circulatieplan met de nodige ingrepen in de ruimere schoolomgeving: “Wij zijn op zich niet tegen de knip, maar die moet gebeuren als onderdeel van een plan rond een veilige schoolomgeving. Maar het totaalplaatje ontbreekt”, zegt Sleeuwaert. Van de Velde beschouwt de knip echter als een belangrijke stap in het kader van een fietsnetwerk in Halle, dat sinds 2018 uitgewerkt wordt in samenwerking met geïnteresseerde bewoners. Hij erkent wel dat de verkeerssituatie in Halle-Dorp beter kan: “We doen er alles aan om dat te verbeteren, al is het verbreden van Halle-Dorp nu eenmaal geen mogelijkheid”, besluit Van de Velde.